SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC
CS
ODVĚTVOVÉ TECHNOLOGIE

VÝROBA A STROJNÍ ZAŘÍZENÍ – TRVALÉ SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

Chcete dosahovat návratnosti investic od první vyrobené jednotky? Flexibilně přizpůsobit svou výrobu změnám na trhu? Naši odborníci v oblasti nákladů vlastnictví vám budou poskytovat podporu v rámci celého životního cyklu vašich výrobních zařízení, vybavení a přístrojů a současně zajistí transparentnost a úspory v základních oblastech vaší výroby. Ať už jde o CNC stroje, komplexní montážní linky nebo pracovní oděvy – jsme schopni pokrýt všechna vaše aktiva v rámci jediné smlouvy. Mezinárodní, standardizované, nezávislé služby.

SPRÁVA TECHNOLOGIE PRO PŘEDNÍ SVĚTOVÉ FIRMY

Ať už působíte v průmyslu, v automobilovém sektoru nebo v potravinářském průmyslu, máme ve vašem sektoru potřebné zkušenosti. Naši odborníci na jednotlivé sektory znají typické procesy, technologie a charakteristiky daného sektoru. Budeme s vámi spolupracovat na vytvoření přizpůsobeného, z hlediska rozpočtu příznivého komplexního řešení pro správu vašich investic do výroby a strojního vybavení. Abychom toho dosáhli, prozkoumáme do hloubky vaše výrobní procesy, identifikujeme potenciální úspory, digitalizujeme procesy a trvale snížíme náklady.
Vy tak získáte naprosto transparentní přehled o struktuře nákladů vašich výrobních zařízení, včetně servisních nákladů, podílu nákladů připadajících na náhradní díly a celkové návratnosti vašich investic. Díky tomu, že jsme nezávislým poskytovatelem služeb, bude veškeré vybavení součástí téže obchodní koncepce na míru, bez ohledu na výrobce. Často se nám daří dosáhnout úspor přesahujících 15 %. To může být jedním z důvodů, proč mezi naše zákazníky patří i přední světoví hráči na trhu v automobilovém průmyslu.

Flexibilní finanční inženýrství

Nabízíme zcela novou úroveň flexibility, zejména pokud jde o financování vašich investic. Vezměme si například dlouhé fáze financování zahrnující smlouvy o budoucím financování. Strojírenské společnosti a přímí dodavatelé v automobilovém průmyslu znají dlouhá období mezi prvotní objednávkou a zahájením výroby, během nichž vznikají vysoké investiční náklady, avšak nejsou generovány žádné příjmy. Tato období můžeme pokrýt prostřednictvím flexibilních řešení, jako je například platba za díl, kdy platíte až od okamžiku, kdy začnete generovat příjmy. Jinak řečeno, můžete využívat návratnosti investic již od první vyrobené jednotky.

Toto a podobná řešení nám umožňují zajistit pro vás pozitivní peněžní tok. Dokonce i v případech, kdy hrozí velké investice do výrobních strojů nebo když se vyskytnou externí faktory, které mají náhlý vliv na výrobu. A to zejména, pokud jde o aktivní strukturování a správu smluv.

INCREASE FLEXIBILITY, REDUCE OVERALL COSTS

Rozhovor s Florianem Orthem, odborníkem na životní cyklus ve společnosti CHG-MERIDIAN.

Přečíst více

DIGITÁLNÍ MODERNIZACE PROCESŮ

Významnou část přidané hodnoty, kterou generujeme pro naše zákazníky, představuje rozsáhlá digitalizace procesů. Můžeme vám například pomoci optimalizovat váš systém smluv, abyste mohli smlouvy podepisovat digitálně, právně závazným způsobem, aniž byste museli vzít do ruky pero nebo posílat poštou papírové kopie.
Můžeme snížit počet rozhraní, zajistit bezproblémové sdílení informací a urychlit procesy. Klíčem k dosažení tohoto cíle je náš systém pro správu technologií a služeb TESMA®, v jehož rámci jsou shromažďována veškerá administrativní a technická data.

Jedna smlouva pokrývá všechna aktiva na mezinárodní úrovni

robotic arm picking up vials and transporting them to another production line

Všechna zařízení – od laserových řezacích a svařovacích strojů až po roboty, autonomní vozidla a mobilní přepravní systémy – jsou vzájemně propojena a automatizovaný výrobní závod je nesmírně složitý. Obvykle se skládá z mnoha výrobních zařízení, často od celé řady různých výrobců. Pokud do rovnice přidáte mezinárodní provozovny, může se administrativní zátěž násobit podle počtu zapojených partnerů.

Naše aktivní, flexibilní správa smluv přispívá ke snížení složitosti a zlepšení vaší situace týkající se nákladů a plánování nákladů. Dokážeme sumarizovat neprůhledné smluvní konstrukce napříč výrobci a aktivy – od CNC strojů ve výrobní hale až po klimatizaci v odpočívárně. Vy pak budete mít jedinou rámcovou smlouvu s jednotnou cenovou úrovní a s předvídatelnými splátkami.

Ať už jste globální společností, nebo uvažujete o expanzi do zahraničí, například do Mexika nebo Austrálie, naše smlouvy jednoduše porostou s vámi. Díky naší síti mezinárodních kanceláří vám budeme vždy po boku.

ZJISTĚTE VÍCE

Pokud chcete získat více informací o našich obchodních koncepcích přizpůsobených na míru, klikněte zde.

Využívejte potenciálu průmyslových technologií

Snadno spravujte výrobní, skladová a logistická zařízení. Sledujte různé technologie ve všech zemích a mějte celkové náklady pod kontrolou.

Přečíst více 

SPRAVUJTE SVŮJ PRŮMYSLOVÝ PARK EFEKTIVNĚJI

Vyšší produktivita a nižší náklady: díky standardizované, transparentní koncepci průmyslového parku a inteligentní správě majetku lze dosáhnout vysoké efektivity.

Přečíst více