SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC
Klimaticky neutrální leasing

Klimaticky neutrální díky programu carbonZER0

Udržitelnost se stala významným faktorem pro udržení konkurenceschopnosti na trhu. Díky programu carbonZER0 může být nyní fáze výroby, přepravy, používání a rovněž fáze ukončení životnosti vašich aktiv financovaných společností CHG-MERIDIAN klimaticky neutrální.

Firemní počítače, chytré telefony a servery produkují tuny emisí skleníkových plynů, přičemž většina těchto emisí CO₂ vzniká při výrobě. Proto společnost CHG-MERIDIAN již více než 40 let nabízí služby na konci životního cyklu. Tyto služby jsou založeny na profesionální renovaci a udržitelném opětovném využití použitých IT zařízení v souladu se zásadami oběhového hospodářství. A nyní můžeme díky programu carbonZERO postoupit ještě o krok dál. Poprvé mohou naši zákazníci kompenzovat emise CO₂, které vznikají ve fázi výroby, přepravy, používání a na konci životnosti pronajatých IT aktiv.

Klimaticky neutrální financování IT aktiv díky programu carbonZER0

Kromě opatření zaměřených na eliminaci a snížení emisí CO₂ je tu i kompenzace emisí, která je dalším důležitým krokem umožňujícím firmám fungovat udržitelnějším způsobem a pozitivně přispívat ke zmírnění změny klimatu. Díky našemu upgradu financování carbonZER0 mohou naši zákazníci vyrovnávat veškeré emise CO₂ svých IT zařízení prostřednictvím kompenzací. Tato možnost financování je dostupná na mezinárodní úrovni a získané prostředky jsou využívány k financování certifikovaných projektů zaměřených na boj proti změně klimatu. Měsíční leasingová splátka se zvýší jen nepatrně. Například náklady na uhlíkově neutrální chytrý telefon se pohybují v jednotkách centů.

5 důvodů proč si vybrat carbonZER0

Více se dozvíte v našem elektronickém letáku

                    

Výpočet emisí CO2

Použití upgradu financování carbonZER0 nevyžaduje od zákazníků žádnou dodatečnou časovou režii ani úsilí. Zákazníci mohou využívat výhod uceleného balíčku, který jim umožňuje vybírat a spravovat jejich projekty zaměřené na zmírnění změny klimatu a zahrnuje uznávané emisní certifikáty a výpočet emisí CO₂ v souladu s certifikovanou metodikou a Greenhouse Gas Protocol. Výpočet bere v úvahu výrobu, přepravu a spotřebu elektřiny během fáze užívání a scénáře ukončení životního cyklu IT aktiv. Jakékoli rozdíly vztahující se k typu zařízení a výrobce zohledňujeme prostřednictvím procentuálního příplatku.

 

Kompenzace emisí CO2

Po dokončení výpočtu proběhne kompenzace vyprodukovaných skleníkových plynů. Kompenzaci lze realizovat různými způsoby – např. nákupem certifikátů na dobrovolných trzích, nebo přímými investicemi do projektů na zmírnění změny klimatu. Důležitým krokem je přitom výběr a pravidelná kontrola těchto projektů. Prostřednictvím programu carbonZER0 podporuje společnost CHG-MERIDIAN mezinárodně uznávané a certifikované projekty zaměřené na zmírnění dopadů změny klimatu. Všechny tyto projekty zajišťují udržitelný rozvoj na ekonomické, sociální a environmentální úrovni v příslušných zemích v souladu se 17 cíli udržitelného rozvoje OSN. Zákazník na oplátku obdrží certifikát jako doklad o úspoře emisí CO₂. Tak je zaručeno, že úspory budou použity ke kompenzaci emisí CO₂ pouze jednou; příslušné certifikáty jsou následně vyřazeny z úředních registrů. Certifikát i informace o tom, která aktiva jsou klimaticky neutrální, lze digitálně prohlížet v systému TESMA® – jednoduše, přehledně a přímočaře.

Průběžná podpora projektů na zmírnění dopadů změny klimatu

klimaneutrales IT Leasing Klimaprojekte

Customers that have taken up the carbonZER0 option are currently supporting solar power generation in northern Namibia, including on-site medical provision and the expansion of local schools. In South Sulawesi, the money from our customers’ carbon offsetting is financing a wind power project in Jeneponto, while in southern Sri Lanka it is funding a hydroelectric plant that will provide carbon-neutral power to the island. As forests are some of the Earth’s most important carbon sinks, carbonZER0 is also supporting the protection of a 100,000-hectare area of forest in the Madre de Dios region in Peru. This project alone is saving an average of 660,000 tonnes of CO₂ every year. Our climate change mitigation projects meet internationally recognized standards. To prove that criteria are being met, the projects are checked and certified according to the Gold Standard , the Verified Carbon Standard (VCS), and the Climate, Community and Biodiversity Standard (CCBS). This ensures – and regularly confirms – that the projects are effective in combating climate change.

 

Oliver Schorer, Member of the Board of Management

"Our customers can simply add the service to their existing order without any additional hassle. We take care of everything for them, including making the offset payment to certified climate projects"

Climate change mitigation is a must

Customers and investors have long been demanding sustainable solutions, and what might once have been an afterthought, such as climate-neutral business practices or green IT, is now often crucial to the success of a business. Environmental protection has become a corporate objective, and sustainable procurement a moral obligation. Sustainability and combating climate change have become a must for companies – from an environmental, social, and commercial perspective. carbonZER0 allows our customers to not only enhance their image through carbon-neutral IT financing but also to make a truly positive and transparent contribution to their environmental footprint.

 

 Lukas DI - SE
Leads the way in circular IT solutions

Lack of resources and climate change are priority issues globally; More and more measures are being introduced with the aim of transitioning to a circular economy. It is the combination of innovative solutions and sustainable choices that takes society forward in the pursuit of a circular economy. For CHG-MERIDIAN, this is about having sustainability as its core focus and it's not just empty words....  (article in Swedish)

Read the whole article 

Have a question?

Are you looking for answers or consulting? Contact us! Our experts will be pleased to advise you.

Your contact details

Your message