SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC
CS
Klimaticky neutrální leasing

Klimaticky neutrální díky programu carbonZER0

Udržitelnost se stala významným faktorem pro udržení konkurenceschopnosti na trhu. Díky programu carbonZER0 může být nyní fáze výroby, přepravy, používání a rovněž fáze ukončení životnosti vašich aktiv financovaných společností CHG-MERIDIAN klimaticky neutrální.

Firemní počítače, chytré telefony a servery produkují tuny emisí skleníkových plynů, přičemž většina těchto emisí CO₂ vzniká při výrobě. Proto společnost CHG-MERIDIAN již více než 40 let nabízí služby na konci životního cyklu. Tyto služby jsou založeny na profesionální renovaci a udržitelném opětovném využití použitých IT zařízení v souladu se zásadami oběhového hospodářství. A nyní můžeme díky programu carbonZERO postoupit ještě o krok dál. Poprvé mohou naši zákazníci kompenzovat emise CO₂, které vznikají ve fázi výroby, přepravy, používání a na konci životnosti pronajatých IT aktiv.

Klimaticky neutrální financování IT aktiv díky programu carbonZER0

Kromě opatření zaměřených na eliminaci a snížení emisí CO₂ je tu i kompenzace emisí, která je dalším důležitým krokem umožňujícím firmám fungovat udržitelnějším způsobem a pozitivně přispívat ke zmírnění změny klimatu. Díky našemu upgradu financování carbonZER0 mohou naši zákazníci vyrovnávat veškeré emise CO₂ svých IT zařízení prostřednictvím kompenzací. Tato možnost financování je dostupná na mezinárodní úrovni a získané prostředky jsou využívány k financování certifikovaných projektů zaměřených na boj proti změně klimatu. Měsíční leasingová splátka se zvýší jen nepatrně. Například náklady na uhlíkově neutrální chytrý telefon se pohybují v jednotkách centů.

5 důvodů proč si vybrat carbonZER0

Více se dozvíte v našem elektronickém letáku

                    

Výpočet emisí CO2

Využití financování carbonZER0 nevyžaduje od našich zákazníků žádný další čas ani úsilí. Využívají výhod kompletního balíčku, který se postará o vše od výběru a správy projektů na zmírnění dopadů změny klimatu až po poskytování uznaných emisních certifikátů a výpočet emisí CO₂ pomocí certifikované metodiky, která se řídí the Greenhouse Gas Protocol. Výpočet zohledňuje výrobu, přepravu a elektřinu spotřebovanou během fáze používání a scénáře ukončení životnosti IT zařízení.

 

Kompenzace emisí CO2

Po dokončení výpočtu jsou veškeré vzniklé skleníkové plyny kompenzovány přímými investicemi do projektů na zmírnění změny klimatu. Společnost CHG-MERIDIAN prostřednictvím programu carbonZER0 podporuje mezinárodně uznávané projekty na zmírnění dopadů změny klimatu certifikované podle nejvyššího standardu Gold Standard VER. Zákazník obdrží certifikát jako doklad o ušetřených emisích CO₂. Tím je zaručeno, že úspory budou použity ke kompenzaci emisí CO₂ pouze jednou; příslušné certifikáty jsou následně vyřazeny z oficiálních registrů.

Průběžná podpora projektů na zmírnění dopadů změny klimatu

klimaneutrales IT Leasing Klimaprojekte

Zákazníci, kteří se rozhodnou pro carbonZER0, podporují výstavbu studní na čistou pitnou vodu ve východní části Sierry Leone. Nové studny zajistí, že voda se již nebude muset převařovat, čímž se eliminuje vznik skleníkových plynů.  V Indii jsou rodinám poskytovány mikrokredity na nákup účinných pecí a osvětlení na solární pohon. V Chile jsou z plateb našich zákazníků za kompenzaci uhlíkových emisí financovány dvě větrné elektrárny. Jen díky tomuto projektu se ročně ušetří v průměru necelých 200 000 tun CO₂.

Naše projekty na zmírnění změny klimatu zajišťují udržitelný rozvoj na ekonomické, sociální a environmentální úrovni v příslušných zemích v souladu se 17 cíli udržitelného rozvoje OSN. Abychom prokázali, že jsou kritéria plněna, jsou projekty kontrolovány a certifikovány podle Gold Standard VER. Tím je zajištěno - a pravidelně potvrzováno -, že projekty účinně bojují proti změně klimatu.

Oliver Schorer, Member of the Board of Management

"Our customers can simply add the service to their existing order without any additional hassle. We take care of everything for them, including making the offset payment to certified climate projects"

Climate change mitigation is a must

Customers and investors have long been demanding sustainable solutions, and what might once have been an afterthought, such as climate-neutral business practices or green IT, is now often crucial to the success of a business. Environmental protection has become a corporate objective, and sustainable procurement a moral obligation. Sustainability and combating climate change have become a must for companies – from an environmental, social, and commercial perspective. carbonZER0 allows our customers to not only enhance their image through carbon-neutral IT financing but also to make a truly positive and transparent contribution to their environmental footprint.

 

Leads the way in circular IT solutions

Lack of resources and climate change are priority issues globally; More and more measures are being introduced with the aim of transitioning to a circular economy. It is the combination of innovative solutions and sustainable choices that takes society forward in the pursuit of a circular economy. For CHG-MERIDIAN, this is about having sustainability as its core focus and it's not just empty words....  (article in Swedish)

Read the whole article 

Have a question?

Are you looking for answers or consulting? Contact us! Our experts will be pleased to advise you.

Your contact details

Your message