SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC
CS

DOPŘEJTE SAMI SOBĚ VÍCE PROSTORU K POKROKU

Nabízíme inovativní řízení technologií na mezinárodní úrovni.
Přispějte snížením svých nákladů a zvýšením své flexibility k udržitelnější budoucnosti!

IT

Digitální pracovní prostředí: Odvětví IT se nesmírně rychle rozvíjí a stalo se klíčovým faktorem pro zajištění konkurenceschopnosti. Navrhněte a financujte své digitální pracoviště ve spolupráci s námi – tak budete neustále držet krok s vývojem!

ZJISTĚTE VÍCE 
Průmysl

Efektivní řízení: Globalizované trhy vyžadují velmi dynamický přístup. Optimalizujte financování své výroby a logistiky, zjednodušte své smlouvy a dosáhněte vyšší flexibility v oblasti správy svého vozového parku. Urychlete běh věcí!

ZJISTĚTE VÍCE 
Zdravotní péče

Inteligentní užívání: Moderní zdravotnické systémy jsou nesmírně nákladné. Pomůžeme vám prostřednictvím jednoduchých řešení v oblasti financování získat špičkovou zdravotnickou technologii a IT pro nemocnice – a zajistit tak lepší péči o pacienty!

ZJISTĚTE VÍCE 
Nabízíme špičkové technické zkušenosti a finanční inženýrství ve třech základních oblastech: IT, odvětvové technologie a zdravotnické technologie. Nejsme vázáni na určité výrobce nebo banky a budeme s vámi úzce spolupracovat na vývoji vaší udržitelné, přizpůsobené obchodní koncepce.

carbonZER0

Vyšší udržitelnost v oblasti nákupu IT
ZJISTĚTE VÍCE 

eraSURE®

Maximální bezpečnost díky certifikovanému vymazání dat
ZJISTĚTE VÍCE 

Přihlášení k TESMA®

Přehled, srozumitelnost, vize
Registrujte 

Blog

Přečtěte si nejnovější zprávy a informace
Přečíst více 

Vymazání dat, remarketing a další služby

NAŠE TECHNOLOGICKÁ CENTRA