SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC
CS
Financování IT a řízení rozpočtu

Maximalizujte svůj rozpočet na IT a plaťte jen za to, co potřebujete

Vyhněte se vázání kapitálu při investování do nejnovějších technologií a využijte předvídatelný tok plateb, který vám umožní lépe řídit rozpočet.

Leasing místo nákupu dává ekonomický smysl

Inovativní modely využití a financování zamezují vysokým pořizovacím nákladům a zajišťují lepší peněžní tok a plánování rozpočtu.

Pokud vlastníte technologie, může být správa nákladů na servis a údržbu náročná. Bez pravidelné obnovy a dobře řízeného procesu správy majetku nakonec můžete skončit se zastaralým nebo nedostatečně využívaným zařízením a nedostatečným přehledem. Dopad na vaši firmu ovlivňuje produktivitu i hospodářské výsledky. Připadají vám tyto výzvy povědomé? Nám rozhodně ano.

Proto je naším prvním krokem poskytnout vám jasný přehled o celkových nákladech na vlastnictví (TCO) vaší IT infrastruktury a společně s vámi přesně zjistit, kolik technologií pro své podnikání potřebujete nyní a kolik pro podporu budoucího růstu.

Na základě této analýzy vytvoříme flexibilní řešení financování na míru. Naším cílem je, aby byla struktura financování co nejpříznivější pro peněžní toky, což vám umožní natáhnout rozpočet a investovat do dalších technologií a zároveň vám to nabídne atraktivní možnosti úspor po dobu používání.

Bolesti v číslech

Natáhněte svůj rozpočet

67 %

vedoucích pracovníků v oblasti technologií tvrdí, že se od nich očekává, že s menším rozpočtem zvládnou více. – KPMG (2023)

Zlepšete zákaznické zkušenosti

61 %

ředitelů IT považuje vynikání v oblasti zákaznických zkušeností za kritický výsledek investic do technologií. – Gartner (2023)

Umožněte zvýšení investic

75 %

vedoucích pracovníků v oblasti finančních služeb plánuje zvýšit výdaje na technologie. – Gartner (2023)

Chytrá řešení financování technologií pro optimalizaci vašeho rozpočtu

Digitalizace a automatizace procesů jsou klíčovými hnacími silami pro vyšší produktivitu a růst podniku. Aby toho bylo možné dosáhnout, musí být zaměstnanci vybaveni moderními chytrými telefony, notebooky a tablety. Nová IT zařízení však stojí peníze. Peníze, které v tuto chvíli nechcete vázat nebo které máte v rozpočtu vyčleněny na jiné investice. Nabízíme chytrá řešení, jak se této nákladové pasti vyhnout. Díky na míru šitým modelům využití a řešením financování vám pomůžeme aktualizovat vaše IT prostředí, snížit celkové náklady na vlastnictví (TCO) prostřednictvím splátek, které zahrnují údržbu, servis a zůstatkovou hodnotu. Předvídatelné platby optimalizují váš peněžní tok a pomáhají udržovat vaši likviditu. Výsledek? Inteligentní řešení financování navržené na míru vašim specifickým potřebám.

Jaké výhody vám může přinést společnost CHG-MERIDIAN

TRANSPARENTNOST NÁKLADŮ
 • Odhalení celkových nákladů na vlastnictví prostřednictvím jejich komplexní analýzy
 • Základ pro řádné finanční plánování
FINANČNÍ PŘEDVÍDATELNOST
 • Jasné vymezení měsíčních splátek jako součásti modelu využívání
 • Dobrá pomůcka pro rozhodování
 • Jednodušší plánování a sestavování rozpočtu
OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ ZBYTKOVÉ HODNOTY
 • Opětovný prodej stávajících zařízení prostřednictvím společnosti CHG-MERIDIAN
 • Zahrnutí zůstatkových hodnot do leasingových splátek
 • Nižší celková výše splátek ve srovnání s jednorázovými pořizovacími náklady
MAXIMÁLNÍ ŠKÁLOVATELNOST
 • Rychlejší integrace nových technologií
 • Snadné vracení nevyužitých prostředků a bezproblémové přidávání dalších potřebných zařízení.
 • Žádná finanční zátěž nebo podhodnocené investice.
MODERNÍ PROSTŘEDÍ ZAŘÍZENÍ
 • Snížení nákladů na údržbu a servis
 • Efektivnější pracovní postupy a režim pravidelné obnovy technologií; díky modelu využívání.
Konkurenční výhoda díky optimalizovaným peněžním tokům

Zjistěte, jak podporujeme společnost PENNY Italia na její cestě k růstu

Zjistěte více
„Společnost CHG-MERIDIAN je pro nás správnou volbou, protože nám může zaručit takovou míru flexibility, jakou žádný z ostatních konkurentů nebyl schopen nabídnout. Při výběru partnera jsme se tedy neřídili pouze finanční životaschopností, i když i ta byla důležitým faktorem, ale také obchodní transparentností.“
MARCO RUFFINONI, CIO OF PENNY ITALIA
100% transparentnost pro podporu lepších obchodních rozhodnutí

tesma

Ať už jde o správu zařízení ve více pobočkách, sledování platebních toků, optimalizaci využití zařízení nebo přizpůsobení se novým požadavkům, naše platforma tesma obchodní a technická data hladce integruje.
Získejte přehled v reálném čase a plnou transparentnost v celém životním cyklu zařízení, což umožňuje flexibilní správu, přesnou finanční kontrolu a zjednodušené vykazování. Platforma tesma snadno zefektivňuje každou fázi, od počátečního plánování a zavádění až po vyhledávání a mazání dat zařízení.
Na platformu Tesma

Objevte další mise zákazníků

Naši zákazníci čelí jedinečným výzvám, z nichž každá vyžaduje individuální přístup. Identifikovali jsme však společné klíčové problémy, které tvoří základ našich zastřešujících zákaznických misí. Prozkoumejte tyto mise a zjistěte, zda odpovídají vašim konkrétním požadavkům.

UDRŽUJTE SVÁ ZAŘÍZENÍ POD KONTROLOU PŘES MEZINÁRODNÍ HRANICE

Jak si můžete snadno udržet kontrolu nad svými IT prostředky a zefektivnit procesy procurement, abyste získali flexibilitu a kontrolu? Když nás máte na vaší straně, můžete.

PŘEČTĚTE SI VÍCE 

OPTIMALIZOVANÝ PROVOZ IT: UVOLNĚTE ČAS NA HLAVNÍ ÚKOLY

Tráví vaše klíčové IT zdroje čas úkoly s nízkou hodnotou a snaží se udržovat a spravovat stárnoucí IT prostředí?

PŘEČTĚTE SI VÍCE 

ZAČLENĚNÍ UDRŽITELNOSTI DO VAŠÍ STRATEGIE IT

V měnícím se světě jsou zásadními problémy změna klimatu, obavy o životní prostředí a nedostatek zdrojů. Je naší společnou odpovědností pracovat na udržitelnosti. Zjistěte, jak k tomu může přispět vaše IT strategie.

PŘEČTĚTE SI VÍCE 

Kontaktujte nás

Chcete poradit osobně a bezplatně? Spojte se s námi a zjistěte, jak můžete využít naše odborné znalosti.

Kontaktujte nás

Jsme vždy připraveni vyslechnout vaše dotazy: Těšíme se na váš telefonát nebo e-mail.
Kontaktujte nás