SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC
CS
TECHNOLOGIE PRO OBLAST ZDRAVOTNÍ PÉČE

TECHNOLOGIE PRO OBLAST ZDRAVOTNÍ PÉČE EFEKTIVNÍ SPRÁVA VYBAVENÍ – FLEXIBILNÍ FINANCOVÁNÍ

Investice do nejnovější technologie pro oblast zdravotní péče často zahrnují vysoké náklady. CHG-MERIDIAN může identifikovat, které investice budou pro nemocnice a zařízení poskytující zdravotní péči přínosné.

PERFEKTNÍ ROVNOVÁHA MEZI NÁKLADY A PŘÍNOSY

Investice do nejnovější technologie pro oblast zdravotní péče často zahrnují vysoké náklady. CHG-MERIDIAN může identifikovat, které investice budou pro nemocnice a zařízení poskytující zdravotní péči přínosné.

Současný trend zahrnuje integraci zdravotnického vybavení a IT

Zdravotnictví bez IT je v dnešní době zcela nemyslitelné, protože informační technologie hrají čím dál důležitější roli v mnoha pracovních procesech. Tento trend stále pokračuje a v budoucnu můžeme očekávat ještě těsnější propojení zdravotnického vybavení a IT. Německý svaz dodavatelů IT pro zdravotnictví (bvit) uvádí ve své zprávě za rok 2016, že již 90 % praktických lékařů a nemocnic nemůže fungovat bez IT. Podobný význam přikládá studie i zabezpečení IT a integraci zdravotnického vybavení a IT.

Zde se snažíme uplatnit naše zkušenosti z širokého spektra technologických prostředí a rozšířit náš obchodní model do oblasti zdravotnických technologií. Naše rozsáhlá síť nám umožňuje najít správného partnera pro vaše specifické potřeby v každé fázi.

Jak zajistit blaho pacientů a současně vyřešit ekonomické problémy

Implementací efektivní správy technologií lze zlepšit péči o pacienty a zároveň snížit celkové náklady. Váš osobní poradce ze společnosti CHG-MERIDIAN provede podrobnou analýzu portfolia vaší infrastruktury zdravotnického vybavení.
Kde se vybavení používá a jak je financováno? Společně s našimi partnery se pokoušíme jít ještě o krok dál. Kde je nadbytek nebo nedostatek technického vybavení? Jak se vyvíjejí náklady na údržbu? Je možné optimalizovat nákup spotřebního materiálu?

Díky našim obchodním a technickým znalostem vám můžeme pomoci v těchto oblastech:

– Harmonizace inventáře zařízení
– Výměna nevhodné technologie
– Snížení počtu dodavatelů
– Výhodná likvidace starého zařízení
– Zefektivnění procesů

Naše obchodní koncepce na míru vám přinesou výrazné úspory a zvýší péči o pacienty na nejvyšší úroveň.
Budete moci využívat výhod plynoucích ze štíhlejších procesů, snížené složitosti, větší transparentnosti a nižších nákladů spojených s administrativou.

TRANSPARENTNÍ ŘÍZENÍ NÁKLADŮ TESMA®

TESMA® poskytuje plnou transparentnost ohledně zařízení, která dodáváme, a souvisejících dat – jak z technického, tak z obchodního hlediska. Ať už systém TESMA® používáte jako centralizovanou aplikaci nebo jako perfektní doplněk díky spoustě otevřených rozhraní, ať už jej používáte k objednávání vybavení, alokaci nákladů na pacienty nebo k plnění požadavků na dokumentaci, TESMA® se flexibilně přizpůsobí vaší zdravotnické organizaci podle potřeb jednotlivých oddělení.

TESMA login screen on computer

FLEXIBILNÍ FINANCOVÁNÍ A EFEKTIVNÍ PODPORA VAŠÍ TECHNOLOGIE PRO OBLAST ZDRAVOTNÍ PÉČE

CHG-MERIDIAN poskytuje v oblasti flexibilního financování, efektivní podpory a správy technologií během celého životního cyklu špičkové služby, které představují přidanou hodnotu.

CHG-MERIDIAN zajišťuje flexibilní financování zdravotnického vybavení a IT – společně najdeme transparentní, přizpůsobený model fakturace, který bude vyhovovat vašim potřebám. Můžete platit jen za to, co využíváte, a to způsobem, který je pro vás nejvhodnější: platba dle výnosu, platba za pacienta, platba za operační sál nebo celkový finanční balíček.

Pomůžeme vám rovněž sladit objem investic s obchodními cíli (návratnost investic, rozpočet, náklady) a požadavky na finanční výkaznictví (americké všeobecně uznávané účetní principy (US GAAP), mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) atd.).

Efektivní podpora bezproblémového provozu

Váš osobní poradce ze společnosti CHG-MERIDIAN je tu pro vás, aby vám pomohl s úspěšnou realizací vašich investic do zdravotnictví a s tím, aby následný provoz byl z hlediska rozpočtu přiměřený. Tento poradce bude vaší jedinou kontaktní osobou. Budete s ním či s ní moci hovořit o spoustě služeb, které nabízíme, jako jsou objednávky, instalace, údržba, sběr a remarketing zdravotnického a IT vybavení:

  • Komplexní sledování zařízení v systému TESMA®
  • Nezávislá koncepce údržby a záruky
  • Dočasné využití nízkonákladového použitého nebo náhradního zařízení (ve spolupráci s vybranými partnery)
  • Standardizovaná správa spotřebního materiálu

Bezpečné ukončení životního cyklu vybavení, které rovněž přidá hodnotu

Po ukončení životního cyklu vašeho zdravotnického zařízení vám nabídneme různé volby: vrácení, upgrade nebo další používání. CHG-MERIDIAN a naši partneři zajistí správnou odinstalaci/demontáž a kompletní odstranění.

Kromě vytváření hodnoty je naší prioritou také ochrana dat. Vybavení, které nelze dále prodat, bude zlikvidováno ekologicky šetrným způsobem v souladu s mezinárodními standardy. Na vyžádání můžeme také provést certifikované vymazání dat z diskových jednotek a datových nosičů obsahujících citlivé údaje pacientů. Také tento proces bude proveden v souladu s mezinárodními standardy.

FLEXIBILNÍ FINANČNÍ MODELY – PRO TECHNOLOGII V OBLASTI ZDRAVOTNÍ PÉČE

Celkové financování

Můžeme vám nabídnout rovněž komplexní balíček financování, kdy platíte jednu splátku za veškerá vybavení a služby. To může zahrnovat vše od financování osobních počítačů na pracovišti přes financování lékařského zobrazovacího zařízení nebo sterilní laboratoře až po vybavení celé jídelny.

Platba za operační sál

Pokud chcete financovat svůj operační sál, můžete vám nabídnout sazbu za celkové náklady na operační sál na základě prováděných operačních zákroků.

Platba podle výnosu

V případě této individuální metody financování jsou náklady rozloženy na celou dobu životnosti vybavení. Vaše leasingové splátky jsou založeny na očekávaném příjmu a využití vybavení.

Platba za pacienta

Tato flexibilní metoda financování odpovídá vašim příjmům. Vyvíjí se v souladu s paušálními sazbami pro pacienty a je prostřednictvím těchto sazeb také hrazena.