SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC
SYSTÉM PRO SPRÁVU AKTIV A SMLUV

TESMA®: PERFEKTNÍ PROPOJENÍ DVOU SVĚTŮ

Naším hlavním cílem je snížit vaši pracovní zátěž a podpořit vás a vaši společnost v každé fázi životního cyklu technologie. To je možné díky systému TESMA®, který spojuje obchodní a technické informace a nabízí plně integrovaný přístup. Řízení životního cyklu je nyní ještě snadnější díky aplikaci TESMA® pro chytré telefony.

PŘEHLED, SROZUMITELNOST, VIZE

Správa technologií může být složitá. Proto jsme vyvinuli aplikaci TESMA®, která poskytuje inteligentní rozhraní mezi obchodní a technickou sférou. Jejích výhod může využívat celá řada oddělení vaší společnosti. TESMA® poskytuje centrální databázi všech klíčových obchodních informací a umožňuje přístup k nim v reálném čase. To má za následek maximální transparentnost.

Podpora ve všech fázích

Ať už se jedná o tiskárny, chytré telefony, notebooky, nebo dokonce vysokozdvižné vozíky, potřebujete kompletní a konzistentní řešení pro efektivní správu zařízení. TESMA® zajišťuje podporu pro všechny fáze životního cyklu výrobku na jedno kliknutí – a to v reálném čase. Tento software umožňuje flexibilní administraci, finanční kontrolu a přesné vykazování pro všechny technologie a je tedy cenným nástrojem pro rozhodování při každodenní správě technologií. Systém TESMA® rovněž zvyšuje efektivitu procesů v organizaci, což vede k úsporám celkových nákladů na procesy.


TESMA® zajišťuje komplexní transparentnost při správě technologií – ať už se jedná o nákupy, finanční kontrolu, účetnictví nebo IT.

Vzhledem k tomu, že systém TESMA® úspěšně spojuje obchodní a technickou sféru, mohou se naši zákazníci spolehnout na plnou transparentnost v rámci celého životního cyklu technologie – od poradenství a implementace až po sběr zařízení a certifikované vymazání dat.

Zajištění bezpečnosti vašich dat není naším cílem pouze na konci životního cyklu IT. Pravidelně provádíme bezpečnostní testy v systému TESMA®. Systém TESMA® má aktuální hodnocení A+, tedy nejvyšší hodnocení zabezpečení webových serverů.

Sledování aktiv s aplikací TESMA®

Výhody jsou zřejmé – aplikace TESMA® (Android a iOS) od společnosti CHG-MERIDIAN přináší schopnost sledování aktiv přímo do vašeho chytrého telefonu. Pomocí fotoaparátu chytrého telefonu nebo v kombinaci s ručním skenerem můžete zachytit sériová čísla všech aktiv a automaticky je přiřadit. Aplikace pak přenese tato data do systému TESMA®.

Výhody

 • Úspora času a nákladů díky efektivnímu, automatickému zdokumentování aktiv, jejich sériových čísel a dalších specifických informací o aktivech, včetně jejich přiřazení k objednávkám, za účelem zefektivnění operací při příjmu na sklad.
 • Automatické změny stavu a rychlé aktualizace informací o aktivech, například při výměně aktiv na pracovišti.
 • Transparentnost při vyhodnocování doby zpracování a úrovně služeb.
 • Eliminace manuálních procesů náchylných k chybám, jako je zadávání sériových čísel nebo odškrtávání v seznamech Excelu.
 • Menší časová režie a méně peněz vynaložených na správu majetku.
 • Integrace se systémem TESMA® pro transparentní přehled v reálném čase.

 

TESMA®

JEDEN SYSTÉM PRO VŠECHNA DATA

Spousta otázek, jedna odpověď: TESMA®

TESMA® poskytuje osobám s rozhodovací pravomocí z různých oddělení odpovědi na důležité otázky týkající se jejich technologického prostředí a jednotlivých aktiv. Systém TESMA® poskytuje například informace o konfiguracích zařízení, modelech užívání a dostupném rozpočtu. Finanční kontrolní přehledy softwaru usnadňují v rámci každodenního provozu plánování rozpočtu, spotřeby a kapacity.

Ve fázi ukončení životnosti generuje informace o stavu aktiva, době jeho používání a plánovaném a dokončeném vyřazení. TESMA® pokrývá také celý proces vymazání dat z IT zařízení, která jsou zpracovávána v našich technologických centrech.

PODPORA NA VŠECH ÚROVNÍCH

TESMA® zajišťuje komplexní transparentnost při správě technologií – ať už se jedná o nákupy, finanční kontrolu, účetnictví nebo IT.

Pro obchodně zaměřené pracovníky s rozhodovací pravomocí nabízí systém TESMA® snadnou, nekomplikovanou metodu pro transparentní kontrolu nákladů, včetně alokace nákladů na jednotlivá nákladová střediska. Není nutné žádné další úsilí ani náklady. Pracovníci s rozhodovací pravomocí v oblasti IT využívají komplexní přehledy v systému TESMA®. Mohou si například prohlížet kompletní inventář aktiv a získat snadný přístup k jejich umístění a k nákladovému středisku. Vždy vědí, která aktiva byla objednána a dodána, která jsou ještě ve skladu a která již byla nainstalována. Systém TESMA® tedy zajišťuje větší transparentnost nákupu. Centralizovaná objednávková platforma umožňuje bezproblémové online objednávání, neboť nabízí pracovní postupy specifické pro zákazníky a jasné schvalovací procesy. Navíc lze snadno integrovat i dodavatelské obchody. Po dodání aktiv lze naskenovat sériová čísla, aktiva zdokumentovat a odpovídajícím způsobem upravit stav zařízení a informace o aktivech. Již není nutná ruční kontrola seznamů a data jsou okamžitě k dispozici ostatním uživatelům.

Přehled TESMA®

               

Uživatelský přívětivý, aktuální a snadno propojitelný systém

Rozsáhlá konektivita – systém TESMA® sdílí uložená data s vašimi vlastními systémy a zpřístupňuje je pro další zpracování. Široké spektrum rozhraní umožňuje snadnou integraci systémů třetích stran, takže ať už exportujete nebo importujete, sdílení dat je jednoduché a bezproblémové.

Systém TESMA® neustále vyvíjíme, abychom ještě více usnadnili efektivní správu technologií. Výhodou pro vás je aplikace, která je vždy technologicky aktuální a uživatelsky velmi přívětivá.

TESMA® je řešení, které se vypořádá s různými výzvami v oblasti správy technologií a poskytuje podporu, pokud:

 • potřebujete spravovat velké množství aktiv,
 • potřebujete provádět velké množství alokací nákladů,
 • potřebujete provádět mnoho činností v oblasti finanční kontroly,
 • máte diverzifikovanou, komplexní organizaci s velkým počtem národních a/nebo mezinárodních pracovišť,
 • chcete mít jasně rozvrženou správu a kontrolu technologických portfolií,
 • chcete propojit technologická a finanční data.

 

Systém TESMA® posouvá efektivitu na novou úroveň. Tento software je perfektním příkladem toho, jak snadno a efektivně lze technologie organizovat prostřednictvím inteligentního propojení obchodních a technologických dat.

Ke stažení

 • TESMA® eFlyer - English

  pdf, 4 MB
 • TESMA® Onepager - English

  PDF, 507 KB