SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC
CS
TESMA

SNADNÝ ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ TECHNOLOGIÍ

Díky našim odborným znalostem v oblasti životního cyklu technologií spravujeme všechny druhy zařízení, od chytrých telefonů a laptopů až po zdravotnickou techniku a vysokozdvižné vozíky. tesma je platforma, prostřednictvím které realizujeme naše obchodní koncepty na míru, čímž snižujeme vaše náklady a administrativní zátěž na minimum. V neposlední řadě zpříjemní vaši práci, protože procesy jsou vesměs jednoduché, pohodlné a bez papírů.

100% TRANSPARENTNOST ZAJIŠŤUJE LEPŠÍ ROZHODOVÁNÍ

Kolik majetku se nachází na pracovišti v Bruselu? Jaké jsou platební toky? Jaké je využití kapacity zařízení v marketingovém oddělení a kdy bude oddělení potřebovat nové laptopy? tesma automaticky shromažďuje obchodní a technické údaje, aby odpověděla na tyto otázky a zároveň zajistila plnou transparentnost v každé fázi životního cyklu majetku. To umožňuje flexibilní správu, přesnou finanční kontrolu a snadné vykazování – od plánování a zavádění až po vrácení majetku a bezpečné mazání dat.

DATA, KTERÁ ŘÍDÍ PROCESY

Další výhodou systému tesma je jeho stále větší schopnost propojení s jinými systémy a sdílení dat s nimi, což umožňuje provádět informativnější analýzy a efektivnější opatření založená na datech. Předdefinované pohledy poskytují rychlé odpovědi na běžné otázky týkající se například doby pronájmu, struktury portfolia, vývoje nákladů a počtu nově nabytého majetku.

ZJEDNODUŠENÍ PRÁCE

tesma poskytuje uživatelům jednoduché prostředí, které snižuje pracovní zátěž a vynahrazuje tak více času na důležitější úkoly. Intuitivní uživatelské rozhraní, přehledné ovládací panely a bezproblémové pracovní postupy usnadňují spouštění automatizovaných procesů v celém životním cyklu. Správa opakujících se úkolů nebyla nikdy jednodušší. Tím se snižují náklady na proces a riziko lidské chyby. a zpříjemňuje práci.

OTEVŘENOST BUDOUCNOSTI

tesma je otevřená platforma. Otevřená, pokud jde o spolupráci různých stran v procesu, jako jsou poskytovatelé služeb, výrobci a partneři. Integrovaní uživatelé nyní mohou sami snadno provádět řadu úkonů, jako je výběr zařízení, objednávky a vrácení zboží.

Naše data jsou také otevřená. Můžete si je prohlédnout a použít v našem systému nebo ve svém vlastním. V neposlední řadě je platforma tesma zcela otevřená budoucnosti. Dokáže se přizpůsobit měnícím se okolnostem a její modulární architekturu založenou na rozhraní API lze kdykoli podle potřeby rozšířit.

PRÁCE SE SYSTÉMEM TESMA – USNADNĚNÍ KAŽDODENNÍCH ÚKOLŮ

tesma usnadňuje správu technologií – od strategického plánování přes zadávání veřejných zakázek až po finanční kontrolu a správu IT a dalšího majetku. Úplná transparentnost pomáhá při rozhodování a účinnější opatření šetří čas a peníze. Mnohé úkoly se stanou jednoduššími, pohodlnějšími a intuitivnějšími.

Jak to funguje v praxi? Například takhle:

PŘIDANÁ HODNOTA V MNOHA ODDĚLENÍCH

tesma usnadňuje správu technologií a zpříjemňuje práci. Chtěli byste vědět, jaké to je? Zde je několik příkladů.

SPRÁVA MAJETKU

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

FINANČNÍ KONTROLA

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ