SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC
CS
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVITY V RÁMCI CELÉHO ŽIVOTNÍHO CYKLU TECHNOLOGIE

Podrobný pohled na technologické prostředí ve firmách často odhalí přetížené struktury. IT oddělení totiž musí být schopna vypořádat se s měnícími požadavky a novými typy zařízení ve stále kratších intervalech. V důsledku toho je efektivní správa infrastruktury čím dál složitější. CHG-MERIDIAN bude vaším partnerem v rámci celého životního cyklu IT a umožní vám snadnou správu vašich IT technologií a řízení nákladů. Zajistíme vše, co potřebujete, takže se budete moci plně soustředit na svou základní obchodní činnost.

Efektivní správa a práce s IT

Konzistentní a sofistikovaný přístup

CHG-MERIDIAN je nezávislým správcem technologií, který poskytuje komplexní služby v oblasti návrhu, správy a podpory sofistikovaných technologických portfolií pro malé a střední podniky, velké korporace a klienty z veřejného sektoru.

Ve spolupráci s vámi vyvineme přizpůsobenou obchodní koncepci, která vám umožní efektivně spravovat vaše investice do IT v průběhu celého životního cyklu. Tato koncepce může pokrývat IT vybavení pro vaše pracoviště, mobilní zařízení pro zaměstnance, softwarové balíčky na míru, přizpůsobené koncepce tiskových výstupů nebo plán vymazání dat na konci životního cyklu. Naše řešení, založená na našich hlubokých technických a obchodních zkušenostech, vám umožní efektivní správu a práci s vašimi IT technologiemi.

Inteligentní financování

  • Nabízíme optimalizované, vyvážené financování pro přizpůsobené obchodní koncepce – dokonale flexibilní financování přizpůsobené vašim konkrétním potřebám.
  • Můžete využívat výhod plateb za užívání. Je to případ, kdy se počáteční investice rozloží do životního cyklu, a vy platíte na základě faktur za užívání. Jednoduše řečeno: jedna cena za měsíc za pracoviště.
  • To výrazně zjednodušuje alokaci nákladů na nákladová střediska. Vaše návratnost investic bude sdílená a bude se projevovat již od prvního dne.
     

Dlouhodobé myšlení, rychlé úspory
Počet IT zařízení ve společnostech neustále stoupá. V souvislosti se zkracováním životního cyklu technologie se zvyšují náklady na provoz a servis. Důvodem je, že většinu celkových nákladů tvoří náklady na servis a podporu starého vybavení, nikoli prvotní nákup. Výměna technologie zpravidla přináší z dlouhodobého hlediska značné výhody.

CHG-MERIDIAN bere v úvahu náklady na celý životní cyklus aktiv, včetně veškerých interních a externích zdrojů na provoz, servis a remarketing. Jako nezávislý poskytovatel služeb s rozsáhlými zkušenostmi trhu nabízíme maximální možnou efektivitu a bezproblémový provoz během celého životního cyklu. Budete moci využívat výhod maximální flexibility a můžete nastavit smluvní podmínky.

Man hörlurar dator
klimaneutrales IT Leasing - carbonZER0

Udržitelnost se stala významným faktorem pro udržení konkurenceschopnosti na trhu. Díky programu carbonZER0 může být nyní fáze výroby, přepravy, používání a rovněž fáze ukončení životnosti vašich aktiv financovaných společností CHG-MERIDIAN klimaticky neutrální.

Přečíst více 

NAŠE OBLASTI ŘEŠENÍ

Jako finanční poradci a správci technologií se postaráme o vaše ambiciózní technologické investice – nabízíme nepřetržité, efektivní a flexibilní služby typu DaaS (Device as a Service).

Digitální pracoviště vyžaduje integrovaný přístup

Digitální pracoviště nabízí zaměstnancům podstatně větší svobodu a naplnění: jsou méně omezeni, pokud jde o čas a místo práce, a nejsou již vázáni na trvale nainstalovaná zařízení, jako jsou stolní pracovní stanice. Namísto toho mají vždy přístup k nejnovějším technologiím přizpůsobeným jejich individuálním potřebám. CHG-MERIDIAN vám ukáže, jak to může fungovat.

INTELIGENTNÍ MOBILNÍ PRÁCE

Naše nové řešení je prvním komplexním řešením, které vaší firmě nabízí vysoce propracovanou strategii mobility. Tato „řešení v oblasti podnikové mobility“ jsou navržena se všemi schopnostmi a službami, které jsou nezbytné pro pohodlnou mobilní práci. Objevte inteligentní přístup k podnikové mobilitě.

MANAGE IT WORKPLACES EASILY AND INTELLIGENTLY

PCs, laptop, Convertibles – the management of IT workplaces has become complex. Especially if every user has different requirements and wishes. CHG-MERIDIAN makes it easier with managed desktop solutions (MDS).