SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC
CS
Zlepšete udržitelnost

ZAČLENĚNÍ UDRŽITELNOSTI DO VAŠÍ STRATEGIE IT

V měnícím se světě jsou zásadními problémy změna klimatu, obavy o životní prostředí a nedostatek zdrojů. Je naší společnou odpovědností pracovat na udržitelnosti. Zjistěte, jak k tomu může přispět vaše IT strategie.

Upřednostněte používání před vlastnictvím: Rozhodněte se pro moderní, energeticky úsporná zařízení s efektivním řízením životního cyklu a finančními příspěvky na ochranu klimatu. Poskytněte prospěch životnímu prostředí, vašemu klidu a rozpočtu

Pokud je na vašem seznamu úkolů nové, energeticky úsporné IT vybavení, ale váš rozpočet na něj ponechává málo prostoru, zvažte model využívání, který sladí dopad na životní prostředí a úsporu nákladů s vyvíjejícími se požadavky na IT. Náš model založený na službách vás posune o krok blíže k dosažení vašich cílů udržitelnosti, kdy máte přístup k nejnovějším zařízením bez nutnosti jejich vlastnictví, je v souladu se zásadami oběhového hospodářství a pomáhá vám snížit uhlíkovou stopu.

Řešení financování a služeb na míru od společnosti CHG-MERIDIAN optimalizuje hodnotový řetězec. Prodlužuje životnost vašich IT prostředků, snižuje dopad na životní prostředí a vytváří nákladově efektivnější výsledek. To vše při upřednostnění faktorů, jako je kvalita, flexibilita a snadná údržba.

Naše řešení technology2use® je přínosné jak pro organizaci, tak pro životní prostředí. Je čas na řešení od společnosti CHG-MERIDIAN.

Bolesti v číslech

rostoucí problém s elektronickým odpadem

89 %

organizací recykluje méně než 10 % svého IT hardwaru
– Capgemini (2021)

PŘEBYTEČNÝ, ZASTARALÝ HARDWARE

60 %

zařízení, která v současné době končí po skončení životnosti v šuplíku – Vito NV (2022)

JE TŘEBA UDĚLAT VÍCE

15 %

organizací podniklo kroky ke snížení uhlíkové stopy IT hardwaru.
– Capgemini (2021)

Modernizace IT prostředí a zároveň snížení dopadu na životní prostředí

Inovační cykly v IT se stále zkracují. Neustálé nakupování nových zařízení však zatěžuje váš rozpočet i životní prostředí, což je dilema, které vám můžeme pomoci vyřešit. Používání výrobků namísto jejich vlastnictví má pozitivní vliv na životní prostředí a snižuje emise skleníkových plynů.

60 % IT aktiv nedosáhne vždy své maximální životnosti, což vede ke ztrátě značné hodnoty. Na konci doby používání jsou zařízení vrácená společnosti CHG-MERIDIAN renovována, znovu uvedena na trh a dostávají druhý život, což znamená, že jsou celkově používána déle. Naším hlavním cílem je zachovat maximální hodnotu výrobků v našem hodnotovém řetězci.

Tím se snižuje ekologická zátěž a prostředí IT se pravidelně modernizuje. Kromě toho můžete dobrovolně kompenzovat emise skleníkových plynů způsobené výrobou a používáním nových zařízení prostřednictvím certifikovaných kompenzačních opatření. Oběhové hospodářství a finanční příspěvky na ochranu klimatu: tak funguje udržitelnost se společností CHG-MERIDIAN.

Jaké výhody vám může přinést společnost CHG-MERIDIAN

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Delší životnost zařízení znovu uvedených na trh znamená, že je zapotřebí méně výrobních procesů. Tím se snižuje ekologická stopa. Dobrovolná kompenzace skleníkových plynů pomáhá snižovat škodlivé dopady na životní prostředí.

DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ

Dobře řízená koncepce používání vám může pomoci splnit požadavky na ochranu životního prostředí, např. pokud jde o odpovědnou likvidaci zařízení nebo dodržování specifikací dodavatelského řetězce.

ÚSPORY NÁKLADŮ

Nové, účinné a výkonnější spotřebiče snižují náklady na energii. Prodej starých spotřebičů na sekundárním trhu navíc nabízí další úspory.

KONKURENČNÍ VÝHODA

Ekologicky uvědomělé a na udržitelnost orientované společnosti jsou vnímány pozitivněji. Plusový bod za to, že se odlišujete od konkurence. A přilákáte zákazníky, partnery, investory a kvalifikované pracovníky.

Řešení bolestivých bodů v číslech

snížení emisí uhlíku

31 %

31 % emisí uhlíku nemusí vůbec vzniknout díky operativnímu leasingu

prodloužení životnosti IT

924000

Společnost CHG-MERIDIAN vdechla IT majetku po celém světě druhý život – CHG-MERIDIAN (2023)

míra renovace

96 %

všech zařízení zpracovaných společností CHG-MERIDIAN bylo renovováno pro opětovné použití

Příběhy prokazující úspěch

Zelené IT: Jak společnost COCA-COLA HBC Austria postupuje v plnění svých klimatických cílů

Zjistěte více
„Společnost CHG-MERIDIAN je důvěryhodným poradcem, který nám pomáhá najít správný obchodní koncept, poskytuje vhodná řešení a zajišťuje, že zařízení lze používat udržitelným způsobem.“
INGEBORG TICHY, SENIOR BUYER AT COCA-COLA HBC AUSTRIA
100% transparentnost pro podporu lepších obchodních rozhodnutí

tesma

Ať už jde o správu zařízení ve více pobočkách, sledování platebních toků, optimalizaci využití zařízení nebo přizpůsobení se novým požadavkům, naše platforma tesma obchodní a technická data hladce integruje. Získejte přehled v reálném čase a plnou transparentnost v celém životním cyklu zařízení, což umožňuje flexibilní správu, přesnou finanční kontrolu a zjednodušené vykazování. Platforma tesma snadno zefektivňuje každou fázi, od počátečního plánování a zavádění až po vyhledávání a mazání dat zařízení.
na tesma

Objevte další mise zákazníků

Výzvy našich zákazníků jsou vždy velmi individuální. Přesto můžeme identifikovat klíčové problémy, které jsme shrnuli do zastřešujících zákaznických misí. Možná v nich najdete své požadavky?

MAXIMALIZUJTE SVŮJ ROZPOČET NA IT A PLAŤTE JEN ZA TO, CO POTŘEBUJETE

Vyhněte se vázání kapitálu při investování do nejnovějších technologií a využijte předvídatelný tok plateb, který vám umožní lépe řídit rozpočet.

PŘEČTĚTE SI VÍCE 

UDRŽUJTE SVÁ ZAŘÍZENÍ POD KONTROLOU PŘES MEZINÁRODNÍ HRANICE

Jak si můžete snadno udržet kontrolu nad svými IT prostředky a zefektivnit procesy procurement, abyste získali flexibilitu a kontrolu? Když nás máte na vaší straně, můžete.

PŘEČTĚTE SI VÍCE 

OPTIMALIZOVANÝ PROVOZ IT: UVOLNĚTE ČAS NA HLAVNÍ ÚKOLY

Tráví vaše klíčové IT zdroje čas úkoly s nízkou hodnotou a snaží se udržovat a spravovat stárnoucí IT prostředí?

PŘEČTĚTE SI VÍCE 

Kontaktujte nás

Chcete poradit osobně a bezplatně? Spojte se s námi a zjistěte, jak můžete využít naše odborné znalosti.

Kontaktujte nás

Jsme vždy připraveni vyslechnout vaše dotazy: Těšíme se na váš telefonát nebo e-mail.
Kontaktujte nás