SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC
CS

Trvalá udržitelnost

Společnost CHG-MERIDIAN je přesvědčená o důležitosti otázek komplexní udržitelnosti, efektivní správy technologií s maximální úrovní zabezpečení dat, spravedlivé hospodářské soutěže a dialogu se zainteresovanými stranami, naplněného vzájemným respektem.

NAŠE VÍRA V TRVALOU UDRŽITELNOST

Udržitelnost je základem naší obchodní činnosti již více než 40 let. Nabízíme leasing zařízení s následnou renovací v souladu se zásadami oběhového hospodářství, které přispívá k efektivnímu využití zdrojů. Udržitelnost je pro nás trvalým procesem, a proto své závazky v této oblasti neustále rozšiřujeme. V tomto smyslu vnímáme udržitelnost jako průsečík tří dimenzí: ekonomiky, ekologie a společnosti. Předpokladem pro dlouhodobé úspěšné fungování společnosti CHG-MERIDIAN je holistický pohled na všechny tři dimenze udržitelnosti.

PUBLIKACE

Zpráva o společnosti a udržitelnosti 2021

Podnikový informační list za rok 2021

Informační list o trvalé udržitelnosti za rok 2021

Corporate Report 2020 - CHG-MERIDIAN

NOVINKY

Zjistěte více o trvalé udržitelnosti a společnosti CHG-MERIDIAN.
28. 4. 2022 – Weingarten

CHG-MERIDIAN: Profitable business performance in 2021 and expansion of the business model

• Value of the managed technology portfolio grows to €7.8 billion
• Setting up a new business: ‘devicenow’ offers global IT rental model
• Strengthening the circular economy: Newly founded company ‘circulee’ remarkets refurbished IT equipment

28. 4. 2022 – Weingarten

CHG-MERIDIAN establishes subsidiary for global IT rental

• devicenow: global IT equipment rental paired with comprehensive service
• Non-captive offering available in 190 countries worldwide
• Device-as-a-service concept as a key component of CHG-MERIDIAN’s growth strategy

28. 4. 2022 – Weingarten

CHG-MERIDIAN co-founds B2B start-up that remarkets refurbished IT

• circulee offers sustainable solutions for the use of IT hardware to small and medium-sized businesses
• The use of second-hand IT equipment reduces the carbon footprint by 70-80 percent compared with new devices
• As co-founder and principal investor, CHG-MERIDIAN wants to make sustainable lifecycle management a driver of growth

The voice of green business

CHG-MERIDIAN joins the BNW

Looking at the bigger picture is a tradition at CHG-MERIDIAN that dates back 40 years. Its memberships of various organizations and associations also encourage networking and the sharing of information. We are always looking to expand these activities. After signing up to the Diversity Charter and the UN Global Compact last year, we have recently joined more than 500 companies in becoming a member of the Federal Association of Green Business (BNW).

12. 9. 2022 – Northern-Eastern Europe

CHG-MERIDIAN unveils their new 'Business with pleasure' policy

Today CHG-MERIDIAN unveiled their new 'Business with pleasure' policy, designed to offer employees greater freedom and flexibility in the way they work.

Mumbai bridge

CHG-MERIDIAN enters the Indian market with acquisition of OPC Asset Solutions

• Acquisition is part of CHG-MERIDIAN’s international growth strategy
• OPC Asset Solutions provides direct access to the fast-growing Indian market
• A business model based on the circular economy and a shared technology focus offer a great strategic fit for both companies

KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ ČINNOST

Společnost CHG-MERIDIAN si sama stanovila cíl stát se od roku 2021 klimaticky neutrální firmou. Abychom toho dosáhli, chceme eliminovat, snížit nebo kompenzovat všechny emise CO₂ produkované při naší obchodní činnosti. Společnost CHG-MERIDIAN se domnívá, že podnikové emise nezahrnují pouze obvyklé přímé emise (Scope 1) a nepřímé emise z energie (Scope 2) – cítí se odpovědná také za všechny další nepřímé emise (Scope 3), které může ovlivnit.

Veškeré emise, kterým se nelze vyhnout, jsou kompenzovány prostřednictvím vybraných projektů zaměřených na zmírnění dopadů změny klimatu. I nadále budeme pokračovat v opatřeních zavedených v posledních letech s cílem snížit uhlíkovou stopu skupiny CHG-MERIDIAN – a tato opatření budeme dále zdokonalovat.

 

CHG-MERIDIAN - carbon neutral company

INICIATIVY A ČLENSTVÍ

Důkazem našeho závazku a úsilí je mimo jiné naše členství v několika iniciativách. Společnost CHG-MERIDIAN si navíc každoročně nechává vyhodnotit své aktivity v oblasti trvalé udržitelnosti organizací EcoVadis

CHG-MERDIAN Mitgliedschaften & Initiativen
Skupina CHG-MERIDIAN se od roku 2021 hlásí k iniciativě OSN Global Compact a k jejím 10 zásadám v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci.

Kontakt

Sustainability Office

Sustainability Office