SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC
CS
Trvalá udržitelnost

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A OCHRANA KLIMATU

V kontextu životního cyklu spoléhá společnost CHG-MERIDIAN na renovaci a opětovné používání, které prodlužuje životní cyklus produktu. Naši firmu vnímáme jako součást oběhového hospodářství, protože prostřednictvím našeho obchodního modelu usilujeme o zachování zdrojů a zmírnění dopadů změny klimatu.

Naše zákazníky podporujeme po celou dobu životního cyklu jejich technologických prostředků – od implementace a používání až po certifikované vymazání dat, renovaci a remarketing. Opakované používání zařízení namísto jejich nákupu a následné likvidace přispívá k ochraně zdrojů a zlepšuje naši ekologickou stopu.

 

Odpovědný nákup

Nákup aktiv na základě potřeb; etický kodex společnosti CHG-MERDIAN pro všechny obchodní partnery, který zajišťuje dodržování ekologických a sociálních standardů.

Ekologicky šetrná distribuce

Dodání aktiv zákazníkům; dodávky ve vratných obalech

Fáze u zákazníka

Fáze užívání aktiv ze strany zákazníka, doba užívání se různí

Bezpečné vymazání dat

Citlivé firemní údaje jsou po odebrání použitého aktiva kompletně vymazány s využitím certifikovaného postupu (eraSURE®)

Renovace

Zařízení jsou prověřena a jsou renovována profesionálním způsobem; zařízení jsou recyklována pouze v případě, že nemohou být opravena nebo pokud to vyžaduje úroveň zabezpečení zákazníka, který aktiva používal

Remarketing

Aktiva jsou prostřednictvím prodejních partnerů uvedena na sekundární trh

Opětovné používání

Opětovné používání aktiv prodlužuje jejich životnost

carbonZER0

Uhlíkové emise související s aktivy jsou kompenzovány během celého životního cyklu, od výroby a používání až po remarketing

PC being refurbished

Naše technologická centra

V našich technologických centrech renovujeme použité vybavení již celých 20 let. Zařízení procházejí vizuální a technickou renovací v souladu se zásadami Green IT. Máme rovněž celosvětovou síť certifikovaných partnerů, kteří v daných lokalitách renovují zařízení v souladu s nejvyššími standardy. Jsme skutečně hrdí na míru renovace, která činí 96 %. Ale co zbývající 4 %? Každé zařízení, které nelze opětovně používat, je udržitelným způsobem vráceno do materiálového cyklu prostřednictvím našeho certifikovaného recyklačního partnera.

carbonZER0

Kromě eliminace a snížení emisí CO₂ je kompenzace emisí důležitým krokem, který firmám umožňuje fungovat udržitelnějším způsobem a pozitivně přispívat ke zmírnění změny klimatu. To je důvod, proč firmám prostřednictvím programu carbonZER0 umožňujeme klimaticky neutrální způsob pronájmu IT aktiv. To zahrnuje úplnou kompenzaci emisí CO₂, které vznikají během výroby, přepravy, používání a rovněž ve fázi ukončení životnosti pronajatých IT aktiv. Platby spojené s kompenzací CO₂ jsou prováděny prostřednictvím přímých investic do certifikovaných a mezinárodně uznávaných projektů zaměřených na zmírnění dopadů změny klimatu – zákazníci nemusí vynakládat žádný další čas ani úsilí.

Od roku 2021 bude společnost CHG-MERIDIAN klimaticky neutrální. Aby toho dosáhla, chce eliminovat, snížit nebo kompenzovat všechny emise CO₂ produkované během své obchodní činnosti.