SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC
CS
ODVĚTVOVÉ TECHNOLOGIE

SKLADOVÁNÍ A LOGISTIKA – FLEXIBILNÍ PŘIZPŮSOBENÍ UŽÍVÁNÍ

Chcete efektivně spravovat širokou škálu logistického vybavení? Na různých místech a na mezinárodní úrovni? Potřebujete flexibilní řešení, která se přizpůsobí vaší smlouvě a době trvání vašich projektů? Můžeme vás podpořit prostřednictvím řešení na míru a optimalizace nákladů vlastnictví pro všechna vaše logistická zařízení. A to napříč všemi výrobci a typy aktiv. Můžete těžit z výhod, které vám přinesou štíhlé procesy, nová dimenze flexibility a – v neposlední řadě – nízké náklady.

Správa logistiky – mezinárodní, napříč veškerými aktivy a optimalizovaná z hlediska nákladů vlastnictví

Vozidla pro manipulaci s materiálem, mostové jeřáby, nákladní kontejnery, paletizační stroje – úkoly v oblasti skladování a logistiky vyžadují široké spektrum vybavení, velmi často od různých dodavatelů. Opotřebení se u jednotlivých typů zařízení liší a podle toho se liší i jeho životnost. Když k tomu připočteme pobočky operující v různých zemích a servisní smlouvy na dobu určitou, které jsou typické zejména pro oblast smluvní logistiky, stává se efektivní správa aktiv a smluv výzvou, která je nesmírně složitá a současně je klíčová pro úspěch.

Logistická řešení vyvinutá na míru…

Naši odborníci na náklady vlastnictví jsou zde, aby vám pomohli. Vyhodnotí vaše požadavky s využitím mnohaletých zkušeností v odvětví a rozsáhlých odborných znalostí v oblasti logisticky a finančního inženýrství. Které procesy byste rádi pokryli? Ve kterých zemích? Jaké vybavení potřebujete? Za jakých podmínek? Který servisní partner je vhodnou volbou? Kde může standardizace přispět ke zvýšení efektivity?
Na základě těchto faktorů a aspektů týkajících se nákladů vlastnictví pro vás najdeme optimální řešení využití a poté vše sloučíme do jediné smlouvy s jedinou předvídatelnou leasingovou splátkou. Nezávisle na výrobcích a bankách.

... na mezinárodní úrovni

Realizujete svou obchodní činnost ve více než jedné zemi nebo na více než jednom kontinentu? Díky naší síti mezinárodních kanceláří vám budeme vždy po boku. Můžeme snadno přizpůsobit všechny smlouvy daňovým a právním prostředím různých zemí. Na obsahu se nic nemění – podmínky rámcové smlouvy zůstávají stejné.

Flexibilita smluvní logistiky

Zabýváte se smluvní logistikou? Pak určitě víte, jak náročná může být efektivní správa technologií při řešení smluv na dobu určitou. S tím vám můžeme pomoci tím, že sladíme dobu trvání smlouvy a životního cyklu zařízení. Kromě toho neustále monitorujeme celkové náklady vlastnictví a zároveň nabízíme maximální flexibilitu. Od prvotní cenové nabídky až po remarketing.  
Pokud váš zákazník prodlouží smlouvu, můžete s námi prodloužit smluvní období za upravenou leasingovou splátku. A co když chcete flexibilně financovat své stávající vybavení? To není žádný problém: Prostřednictvím našeho modelu prodeje a zpětného leasingu můžeme aktiva z vašeho účetnictví zahrnout do našich smluv a přidat zařízení do vašeho individuálního řešení využití. Navíc jsme zpravidla schopni spravovat vaše platby tak flexibilně, že vaše likvidita bude ve značné míře chráněna i na volatilních trzích.

Alokace veškerých výdajů podle příčin vzniku

Víte, které zařízení se používá – a kde se používá? Kdo je výrobcem? Zda se změnily náklady na servis a údržbu? Odpověď na tyto otázky přináší naše digitální platforma pro správu – TESMA®. Kombinuje administrativní a technické aspekty v reálném čase, zajišťuje úplnou transparentnost všech údajů o aktivech a umožňuje přesnou alokaci všech nákladů podle příčin vzniku.

Pro vás to znamená plnou kontrolu faktur a transparentní přehled o veškerém vybavení – na všech pracovištích a ve všech zemích. Tato spolehlivá základní data vám umožní trvale zvyšovat efektivitu vašich procesů a těžit z dalších úspor.

Když k tomu přidáte profesionální podporu našich odborníků, získáte dokonalé řešení na míru pro všechna svá zařízení. Transparentní řešení optimalizované z hlediska nákladů vlastnictví, na mezinárodní úrovni.

ZJISTĚTE VÍCE

Pokud chcete získat více informací o našich obchodních koncepcích přizpůsobených na míru, klikněte zde.

Využívejte potenciálu průmyslových technologií

Snadno spravujte výrobní, skladová a logistická zařízení. Sledujte různé technologie ve všech zemích a mějte celkové náklady pod kontrolou.

Přečíst více 

SPRAVUJTE SVŮJ PRŮMYSLOVÝ PARK EFEKTIVNĚJI

Vyšší produktivita a nižší náklady: díky standardizované, transparentní koncepci průmyslového parku a inteligentní správě majetku lze dosáhnout vysoké efektivity.

Přečíst více 
ODVĚTVOVÉ TECHNOLOGIE

VÝROBA A STROJNÍ ZAŘÍZENÍ – TRVALÉ SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

Chcete dosahovat návratnosti investic od první vyrobené jednotky? Flexibilně přizpůsobit svou výrobu změnám na trhu? Naši odborníci v oblasti nákladů vlastnictví vám budou poskytovat podporu v rámci celého životního cyklu vašich výrobních zařízení, vybavení a přístrojů a současně zajistí transparentnost a úspory v základních oblastech vaší výroby.


Přečíst více