SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC
CS
Informace společnosti CHG-MERIDIAN o ochraně osobních údajů

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost CHG-MERIDIAN AG, zastoupená předsedou představenstva, Dr. Mathiasem Wagnerem, je poskytovatelem obchodní on-line nabídky, za kterou také nese odpovědnost.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A. Všeobecné informace

Tvůrce prohlášení o ochraně osobních údajů (verze: GDPR 2.0 ze dne 01.07.2021):
Deutsche Datenschutzkanzlei Datenschutz-Office Munich – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de

f

Ochrana osobních údajů

Děkujeme, že jste zavítali na naše stránky. Společnost CHG-MERIDIAN AG (dále jako „společnost CHG-MERIDIAN AG“, „my“ nebo „nás“) přikládá zabezpečení osobních údajů uživatelů a dodržování ustanovení o jejich ochraně velkou důležitost.

Níže naleznete informace o tom, jak na našich internetových stránkách zpracováváme vaše osobní údaje.

V níže uvedených zásadách ochrany soukromí vás seznámíme s tím, jak nakládáme s vašimi osobními údaji a jak nás můžete kontaktovat.

 

CHG-MERIDIAN AG
Franz-Beer-Straße 111
88250 Weingarten
Německo

 

E-mailová adresa: info@chg-meridian.com

Web: www.chg-meridian.com

 

Telefon: +49 751 503-0
Fax: +49 751 503-66

 

Předseda dozorčí rady: Jürgen Mossakowski
Předseda představenstva: Dr. Mathias Wagner
Představenstvo: Frank Kottmann, Oliver Schorer, Ulrich Bergmann
Rejstříkový soud v Ulmu HRB 551857
Finanční úřad ve Weingartenu
Daňové identifikační číslo: DE 146349520

Soudní příslušnost Řezno
Rozhodné právo: Zákony Spolkové republiky Německo
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
V případě dotazů můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů

Benjamin Hummer, e-mailová adresa: datenschutz@chg-meridian.com

B. Terminologie

Pro lepší srozumitelnost v těchto zásadách ochrany soukromí upouštíme od rozlišování podle pohlaví. V zájmu rovného zacházení se příslušné výrazy vztahují na obě pohlaví.

Odborné termíny použité v těchto zásadách ochrany soukromí jsou chápány jako výrazy definované v článku 4 nařízení GDPR, jedná se například o „osobní údaje“ a „zpracování“.

Osobní údaje uživatelů, které zpracováváme v rámci této online nabídky, zahrnují inventární údaje (např. jméno a adresu zákazníka), smluvní data (např. využívané služby, jména našich pracovníků, informace o platbě), informace o využívání služeb (např. navštívené internetové stránky v naší nabídce, zájem o naše produkty) a údaje o obsahu (např. informace zadané v kontaktním formuláři).

Výraz „uživatelé“ zahrnuje všechny kategorie subjektů údajů dotčených zpracováním údajů. Jedná se například o naše obchodní partnery, zákazníky, zájemce a další návštěvníky naší online nabídky.

Všechny názvy společností nebo značky uváděné v těchto zásadách ochrany soukromí jsou majetkem příslušných společností. Uvádění značek a názvů je čistě informativní.

C. Konkrétní informace

Automatizované zpracování dat (soubory protokolů atd.)
Naše stránky je možné navštívit, aniž by bylo třeba aktivně poskytnout osobní údaje uživatele. Při každé návštěvě našich internetových stránek ale automaticky ukládáme přístupové údaje (protokolové soubory serveru), tedy název poskytovatele internetových služeb, použitý operační systém, internetové stránky, ze kterých nás uživatel navštívil, datum a dobu trvání návštěvy a název souboru, ke kterému uživatel přistupoval, a také IP adresu použitého zařízení (z bezpečnostních důvodů, např. k rozpoznání útoku na naše internetové stránky), a to po dobu 7 dnů. Tyto informace jsou vyhodnocovány výlučně za účelem zlepšení naší nabídky a neumožňují vyvozování závěrů o osobě uživatele. Tyto informace nejsou slučovány s jinými zdroji dat. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 (1) (f) nařízení GDPR. Údaje zpracováváme a používáme pro následující účely: 1. k poskytování internetových stránek, 2. ke zlepšování našich internetových stránek a 3. pro prevenci a zjišťování chyb/poruch a zneužití internetových stránek. Zpracování je podloženo oprávněným zájmem, kdy je třeba zajistit funkčnost internetových stránek a jejich bezchybný a bezpečný provoz, a také uzpůsobit tyto internetové stránky potřebám uživatelů.

Používání souborů cookies (obecné, funkční, odhlašovací odkazy atd.)
Soubory cookies na našich internetových stránkách používáme pro zatraktivnění návštěvy stránek a abychom umožnili používání určitých funkcí. Používání souborů cookies slouží našemu oprávněnému zájmu, abychom návštěvu našich internetových stránek co nejvíce zpříjemnili, a vychází z článku 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR. Soubory cookies představují standardní internetovou technologii sloužící k ukládání a načítání přihlašovacích údajů a dalších informací o používání internetových stránek všemi jejich uživateli. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení. Umožňují nám ukládat uživatelská nastavení, kromě jiného zajišťují, aby se naše internetové stránky zobrazovaly ve formátu uzpůsobeném vašemu zařízení. Některé ze souborů cookies, které používáme, se po skončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče, vymažou (označují se jako „soubory cookies relace“). Další soubory cookies zůstávají v koncovém zařízení uživatele a umožňují nám nebo našim partnerům, abychom prohlížeč rozpoznali při další návštěvě (označované jako „trvalé soubory cookies“).

Prohlížeč je možné nastavit tak, aby byl uživatel informován, že může dojít k uložení souborů cookies, a mohl se v každé situaci rozhodnout, zda je přijme, přijme je za určitých podmínek, nebo je celkově odmítne. Soubory cookies je navíc možné zpětně vymazat a odstranit tak data, která internetová stránka uložila do vašeho počítače. Deaktivování souborů cookies (tzv. „odhlášení“) ale může určitým způsobem omezit funkčnost našich internetových stránek.

 

Kategorie subjektů údajů:       Návštěvníci internetových stránek, uživatelé online služeb

Odhlášení:
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442

Firefox:
https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de

Safari
https://support.apple.com/de-de/HT201265

Právní základ: Souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR), oprávněný zájem (čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR)

U každého z nástrojů je konkrétně uveden příslušný právní základ.

Oprávněné zájmy: Ukládání preferencí týkajících se souhlasů (tzv. opt-in), představení internetových stránek, zajištění funkčnosti stránek, zajištění statutu uživatele na celých stránkách, rozpoznávání dalších návštěvníků stránek, uživatelsky přívětivá on-line nabídka, zajištění funkce chatu

 

Analýza a optimalizace internetových stránek
Abychom byli schopni vyhodnotit příliv uživatelů do naší online nabídky, používáme nástroje pro analýzu internetových stránek a měření dosahu. Za tímto účelem shromažďujeme informace o chování, zájmech nebo demografických charakteristikách našich uživatelů, tj. jejich věku, pohlaví atd. Pomáhají nám určit, kdy je o naši online nabídku, její funkce a obsah největší zájem, nebo kdy je k ní přistupováno vícekrát. Navíc můžeme shromážděné informace využít k tomu, abychom vyhodnotili, zda naše online nabídka vyžaduje optimalizaci nebo úpravu.

Informace shromažďované za tímto účelem jsou ukládány v souborech cookies, nebo jsou využívány v podobných postupech, jejichž prostřednictvím měříme a optimalizujeme dopad. Informace uložené v souborech cookies mohou obsahovat zobrazený obsah, navštívené internetové stránky, nastavení a používané funkce a systémy. Běžné údaje od uživatelů se ale pro výše uvedené účely obvykle nezpracovávají. Pokud se zpracovávají, jsou údaje upraveny tak, abychom ani my, ani poskytovatel používaného nástroje nebyli schopni rozpoznat skutečnou identitu uživatele. Změněná data jsou často uložena v uživatelských profilech.

Kategorie subjektů údajů: Návštěvníci internetových stránek, uživatelé online služeb

Kategorie údajů: Údaje o používání (např. navštívené internetové stránky, zájem o obsah, doba přístupu), metadata a komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresách), kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo), údaje o obsahu (např. texty, fotografie, videa)

Účel zpracování: Analýza internetových stránek, měření dosahu, využívání a vyhodnocování interakce se stránkami, vyhodnocování příkladů

Právní základ: Souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR), oprávněný zájem (čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR)

Oprávněné zájmy: Optimalizace a další rozvíjení internetových stránek, zvyšování zisku, loajalita a získávání zákazníků

 

etracker

Nástroj:
etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Německo

Soukromí:
https://www.etracker.com/datenschutz/

Možnost odhlášení:
https://www.etracker.com/datenschutz/

Právní základ:
Souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR)

 

WiredMinds

Nástroj:
WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Německo

Soukromí:
https://wiredminds.de/datenschutz/

Možnost odhlášení:
ODHLÁSIT SE Z WiredMinds

Právní základ:
Souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR)

 

Online marketing
V rámci online marketingu zpracováváme osobní údaje, a to zejména pokud jde o potenciální zájmy a měření našich marketingových opatření s cílem průběžného zvyšování našeho dosahu a důležitosti naší online nabídky.

Příslušné informace ukládáme do souborů cookies, nebo používáme obdobné postupy za účelem měření účinnosti našich marketingových opatření a určení možných zájmů. Informace uložené v souborech cookie mohou obsahovat zobrazený obsah, navštívené internetové stránky, nastavení a používané funkce a systémy. Běžné údaje od uživatelů se ale pro výše uvedené účely obvykle nezpracovávají. Pokud se zpracovávají, jsou údaje upraveny tak, abychom ani my, ani poskytovatel používaného nástroje neznali skutečnou identitu uživatele. Změněná data jsou často uložena v uživatelských profilech.

Pokud jsou uživatelské profily ukládány, je možné tyto údaje použít, číst, doplňovat a rozšiřovat na serveru online marketingového postupu při návštěvě dalších marketingových nabídek využívajících stejný postup online marketingu.

S využitím souhrnných údajů, které nám předává poskytovatel online marketingového postupu, umíme vypočítat úspěšnost našich reklam (tzv. měření konverzí). Díky měření konverzí jsme schopni vysledovat, zda marketingové opatření vedlo návštěvníka naší marketingové nabídky k tomu, že se rozhodl uskutečnit nákup. Toto hodnocení nám umožňuje analyzovat úspěšnost našeho online marketingu.

Kategorie subjektů údajů:     
Návštěvníci internetových stránek, potenciální zákazníci, komunikační partneři, obchodní a smluvní partneři.

Kategorie údajů:
Údaje o používání (např. navštívené internetové stránky, zájem o obsah, doba přístupu), metadata a komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresách), údaje o poloze, kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo), údaje o obsahu (např. texty, fotografie, videa)

Účel zpracování:                    
Marketing (někdy také zájmový a behaviorální), měření konverzí, tvoření cílových skupin, sledování kliknutí, vývoj marketingových strategií a zvyšování účinnosti kampaní.

Právní základ:                        
Souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR), oprávněný zájem (čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR)

Oprávněné zájmy:                 
Optimalizace a další rozvíjení internetových stránek, zvyšování zisku, loajalita a získávání zákazníků,

 

Google Tag Manager

Nástroj:                      
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Soukromí:                   
https://policies.google.com/privacy

Možnost odhlášení:   
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de nebo https://myaccount.google.com/

Právní základ:             
Oprávněný zájem (čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR)

Oprávněné zájmy:      
Koordinace různých nástrojů, řízení, snadná manipulace a reprezentace

 

Google Analytics

Nástroj:                      
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Soukromí:                   
https://policies.google.com/privacy

Možnost odhlášení:   
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de nebo https://myaccount.google.com/

Právní základ:             
Souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR)

 

Google AdWords a měření konverzí

Nástroj:                      
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Soukromí:                   
https://policies.google.com/privacy

Možnost odhlášení:    https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de nebo https://myaccount.google.com/

Právní základ:             
Souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR)

 

Google Doubleclick

Nástroj:                      
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Soukromí:                   
https://policies.google.com/privacy

Možnost odhlášení:   
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de nebo https://myaccount.google.com/

Právní základ:             
Souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR)

 

LinkedIn

Nástroj:                     
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA

Soukromí:                  
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy

Možnost odhlášení:   
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Právní základ:             
Souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR)

 

Působení na sociálních sítích

Jsme přítomni na sociálních sítích a kariérních platformách, abychom mohli komunikovat s uživateli, kteří jsou na nich zaregistrovaní, a abychom je mohli snadno kontaktovat.

Údaje patřící uživatelům sociálních sítí jsou někdy využívány pro průzkum trhu a následně i pro reklamní účely. Chování uživatelů v souvislosti s používáním stránek, např. jejich uváděné zájmy, může vést k vytváření uživatelských profilů, které jsou používány k přizpůsobení reklam zájmům cílové skupiny. Z tohoto důvodu jsou v zařízeních uživatelů běžně ukládány soubory cookie, k tomuto jevu někdy dochází bez ohledu na to, zda jste registrovaným uživatelem sociální sítě.

Ve spojitosti s používáním sociálních sítí také pro snadnou komunikaci s uživateli používáme související služby umožňující zasílání zpráv. Je třeba zdůraznit, že bezpečnost některých služeb může záviset na nastavení uživatelského účtu. I v případě, kdy je využíváno koncové šifrování, může poskytovatel služby vyvodit informaci o tom, že s námi uživatel komunikuje, kdy tak činí, a příležitostně mohou být zjištěny i informace o poloze.

V závislosti na místě, na kterém je sociální síť provozována, mohou být údaje uživatelů zpracovávány mimo Evropskou unii nebo mimo Evropský hospodářský prostor. Toto může pro uživatele představovat vyšší riziko, neboť je pro ně obtížnější, aby se domohli svých práv.

Kategorie subjektů údajů:     
Registrovaní a neregistrovaní uživatelé sociální sítě

Kategorie údajů:                    
Hlavní údaje (např. jméno, adresa), kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo), údaje o obsahu (např. texty, fotografie, videa), údaje o používání (např. navštívené stránky, zájem o obsah, časy přístupů), metadata a komunikační údaje (např. údaje o zařízení, IP adresách)

Účel zpracování:                    
Zvýšení dosahu, propojování uživatelů

Právní základ:                        
Souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR), oprávněný zájem (čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR)

Oprávněné zájmy:                 
Interakce a komunikace na stránkách sociálních sítí, zvyšování zisku, zjištění týkající se cílových skupin

 

Instagram

Nástroj:                      
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko

Soukromí:                  
https://help.instagram.com/519522125107875 a https://www.facebook.com/about/privacy

Možnost odhlášení:
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/

 

Facebook

Nástroj:                      
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko

Soukromí:                  
https://www.facebook.com/privacy/explanation a https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Možnost odhlášení:   
https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

LinkedIn

Nástroj:                      
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA

Soukromí:                   
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Možnost odhlášení:    
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 

Kununu

Nástroj:                      
New Work SE, Dammtorstr. 30, 20354 Hamburg, Německo

Soukromí:                  
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Možnost odhlášení:    
https://nats.xing.com/optout.html?popup=1

 

Twitter

Nástroj:                      
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irsko

Soukromí:                   
https://twitter.com/de/privacy

Možnost odhlášení:    
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies#privacy-options

 

Vimeo

Nástroj:                      
Vimeo Inc., 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA

Soukromí:                  
https://vimeo.com/privacy

Možnost odhlášení:   
https://vimeo.com/cookie_policy

 

YouTube

Nástroj:                      
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Soukromí:                   
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Možnost odhlášení:   
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de nebo https://myaccount.google.com/

 

Xing

Nástroj:                      
New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo

Soukromí:                   
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Možnost odhlášení:    
https://nats.xing.com/optout.html?popup=1

 

Zásuvné moduly a integrovaný obsah třetích stran

Součástí naší online nabídky jsou integrované funkce a obsah dodávané třetími stranami. Integrována mohou být například videa, popisy, tlačítka nebo příspěvky (dále označované jako „obsah“).

Aby si mohli návštěvníci naší online nabídky tento obsah prohlížet, zpracovává daný poskytovatel – třetí strana – IP adresu uživatele, mimo jiné i proto, aby bylo možné přenést obsah do prohlížeče a zobrazit jej. Bez tohoto zpracování není možné integrovat obsah poskytovaný třetí stranou.

Někdy jsou prostřednictvím „pixelových značek“ nebo webových majáků shromažďovány dodatečné informace, jejichž prostřednictvím získává poskytovatel – třetí strana – informace o používání obsahu nebo návštěvnosti naší online nabídky, technické informace o prohlížeči nebo operačním systému, době návštěvy nebo odkazujících internetových stránkách. Údaje, které jsou takto shromažďovány, jsou ukládány v souborech cookie v koncovém zařízení uživatele.

S cílem zajistit ochranu osobních údajů návštěvníků naší online nabídky jsme přijali bezpečnostní opatření, která brání automatickému přenosu těchto údajů. Tyto údaje jsou přenášeny pouze, pokud uživatel používá tlačítka nebo kliká na obsah třetích stran.

Kategorie subjektů údajů:     
Uživatelé zásuvných modulů nebo integrovaného obsahu třetích stran

Kategorie údajů:                    
Údaje o používání (např. navštívené stránky, zájem o obsah, časy přístupů), metadata a komunikační údaje (např. údaje o zařízení, IP adresách), kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo), hlavní údaje (např. jméno, adresa)

Účel zpracování:                    
Zpracování naší online nabídky, zvýšení dosahu reklamy na sociálních sítích, sdílení příspěvků a obsahu, zájmový a behaviorální marketing, sledování napříč zařízeními

Právní základ:                        
Souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR)

 

Sociální zásuvné moduly na Facebooku

Nástroj:                      
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko

Soukromí:                   
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Možnost odhlášení:   
https://www.facebook.com/policies/cookies/

Právní základ:             
Souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR)

 

Google Maps

Nástroj:                      
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Soukromí:                   
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Možnost odhlášení:   
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de nebo https://myaccount.google.com/

Právní základ:             
Souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR)

 

Zásuvné moduly na LinkedIn

Nástroj:                      
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA

Soukromí:                   
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Možnost odhlášení:   
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Právní základ:             
Souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR)

 

Widget přehrávače Spotify

Nástroj:                      
Spotify AB, Regeringsgatan 19, Stockholm 111 53, Švédsko

Soukromí:                   
https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/

Možnost odhlášení:   
https://www.spotify.com/de/legal/cookies-policy/

Právní základ:             
Souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR)

 

Zásuvné moduly a tlačítka na Twitteru

Nástroj:                      
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irsko

Soukromí:                   
https://twitter.com/de/privacy

Možnost odhlášení:   
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies#privacy-options

Právní základ:             
Souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR)

 

YouTube

Nástroj:                      
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Soukromí:                   
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Možnost odhlášení:   
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de nebo https://myaccount.google.com/

Právní základ:             
Souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR)

 

Zásuvné moduly a tlačítka na aplikaci Xing

Nástroj:                      
New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo

Soukromí:                   
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Možnost odhlášení:   
https://nats.xing.com/optout.html?popup=1

Právní základ:             
Souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR)

 

Vimeo

Nástroj:                      
Vimeo Inc., 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA

Soukromí:                   
https://vimeo.com/privacy

Možnost odhlášení:   
https://vimeo.com/cookie_policy

Právní základ:             
Souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR)

 

Online konference a setkání
Využíváme příležitosti a organizujeme online konference a jednání. Za tímto účelem využíváme nabídek jiných pečlivě vybraných poskytovatelů.

Při aktivním využívání nabídek tohoto charakteru se zpracovávají údaje týkající se účastníků komunikace, které jsou ukládány na serverech třetí strany podporujících poskytovanou službu, a to pokud jsou tyto údaje potřebné pro zajištění komunikace. Kromě toho je možné zpracovávat i údaje o používání a metadata.

Kategorie subjektů údajů:     
Uživatelé konkrétní online nabídky (konference, jednání, webinář)

Kategorie údajů:                    
Hlavní údaje (např. jméno, adresa), kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo), údaje o obsahu (např. texty, fotografie, videa), metadata a komunikační data (např. informace o zařízení, IP adresy)

Účel zpracování:                    
Vyřizování dotazů, zvýšení efektivity, podpora spolupráce mezi společnostmi nebo pobočkami

Právní základ:                        
Souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR)

 

TeamViewer

Nástroj:                      
TeamViewer Germany GmbH, Bahnhofsplatz 2, 73033 Göppingen, Německo

Soukromí:                    https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/

Právní základ:             
Souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR)

 

Kontaktování naší společnosti
U naší online nabídky uvádíme možnost přímého kontaktu s námi i možnost vyžádání informací prostřednictvím různých kontaktních možností.

Pokud nás uživatel kontaktuje s dotazem, zpracováváme jeho osobní údaje pouze v rozsahu potřebném pro poskytnutí odpovědi nebo zpracování dotazu. Zpracovávané údaje se mohou lišit v závislosti na způsobu, jakým nás uživatel kontaktoval.

Je třeba upozornit na to, že je možné e-mailové zprávy během přenosu neoprávněně a nepozorovaně číst nebo měnit. Dále bychom chtěli zdůraznit, že používáme software, který filtruje nechtěné e-maily (filtr spamu). Pokud je e-mailová zpráva na základě určitých charakteristik chybně vyhodnocena jako spam, může ji filtr spamu odmítnout.

 

Kategorie subjektů údajů:      
Jednotlivci zasílající dotaz

Kategorie údajů:                    
Hlavní údaje (např. jméno, adresa), kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo), údaje o obsahu (např. texty, fotografie, videa), metadata a komunikační data (např. informace o zařízení, IP adresy), údaje o používání (např. navštívené stránky, zájem o obsah, časy přístupů)

Účel zpracování:                    
Zpracování požadavků

Právní základ:                        
Souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR), plnění smlouvy (čl. 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR)

 

Přenos dat
Naše společnost sídlí v Německu a působí po celém světě. Údaje návštěvníků naší online nabídky ukládáme v centrální zákaznické databázi v Německu v souladu s příslušnými ustanoveními o ochraně údajů, a zpracováváme je v rámci skupiny pro interní administrativní účely. Nejsou zpracovávány za jiným než administrativním účelem.

 

Právní základ:                         
Oprávněné zájmy (čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR)

Oprávněné zájmy:                  
„Výjimka pro malé skupiny“, centralizované řízení a správa v rámci společnosti s cílem využít synergické efekty a úspory nákladů a zvýšit efektivitu

Někdy musíme osobní údaje sdělit v souvislosti s plněním smluv, nebo abychom dodrželi požadavky zákona. Pokud nám údaje, které za tímto účelem potřebujeme, nejsou poskytnuty, může být znemožněno uzavření smlouvy se subjektem údajů. Někdy také musíme při poskytování našich služeb nebo online nabídky spolupracovat s poskytovateli služeb. Vzhledem k tomu, že není možné vyloučit, že získají osobní údaje návštěvníků naší online nabídky, probíhá spolupráce s nimi vždy v souladu s nařízením GDPR. Při poskytování naší online nabídky využíváme dále uvedené poskytovatele služeb:

 

Magnolia

Nástroj:                      
Magnolia International Ltd., Oslo Str. 2, 4142 Münchenstein, Švýcarsko

Soukromí:                  
 https://www.magnolia-cms.com/de_DE/legal/privacy.html

 

Indevis

Nástroj:                      
ndevis IT-Consulting and Solutions GmbH, Irschenhauser Straße 10, 81379 Mnichov

Soukromí:                   
https://indevis.de/datenschutz

 

Cookiebot

Nástroj:                      
Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko

Soukromí:                   
https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

 

Údaje předáváme do zemí mimo EHP (tj. do „třetích zemí“). Dochází k tomu v souvislosti s výše uvedenými účely (předání údajů v rámci skupiny a/nebo dalším příjemcům). K předání dochází pouze v souvislosti s plněním našich smluvních povinností a zákonných požadavků, nebo na základě souhlasu, který jsme od subjektu údajů získali, ještě před předáním informací. Údaje jsou navíc předávány pouze v souladu se zákony na ochranu osobních údajů, zejména čl. 44 a násl. nařízení GDPR, například na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně vydaných Evropskou komisí nebo jiných vhodných záruk (např. standardních doložek o ochraně údajů atd.).

 

Doba uchovávání údajů
Údaje návštěvníků naší online nabídky uchováváme v zásadě tak dlouho, jak je třeba, abychom mohli poskytovat naše služby, nebo jak stanoví evropský orgán vydávající směrnice a nařízení nebo jiný zákonodárce v zákonech a nařízeních, která musíme dodržovat. Ve všech ostatních případech osobní údaje mažeme, jakmile splní svůj účel, výjimkou jsou údaje, které musíme uchovávat, abychom splnili zákonné povinnosti (např. pokud lhůty pro uchovávání dokumentů podle daňových zákonů a zákonů upravujících podnikání vyžadují, abychom po určitou dobu archivovali dokumenty, jako jsou smlouvy a faktury).

 

Automatizované rozhodování
Automatizované rozhodování nebo profilování nepoužíváme.

 

Právní základ
Rozhodující právní základy vycházejí zejména z nařízení GDPR. Doplňují je národní zákony přijaté členskými státy, které mohou být případně uplatňovány současně s nařízením GDPR nebo nad jeho rámec.

Souhlas:                                            
Článek 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR poskytuje právní základ pro postupy zpracování, ke kterým jsme si vyžádali souhlas s konkrétním účelem zpracování.

Plnění smlouvy:                                
Článek 6, odst. 1, písm. b) slouží jako právní základ pro zpracování nutné pro účely plnění smlouvy, jíž je subjekt údajů smluvní stranou, nebo pro kroky, které je třeba na žádost subjektu údajů učinit před uzavřením smlouvy.

Zákonná povinnost:                          
Článek 6, odst. 1, písm. c) nařízení GDPR poskytuje právní základ pro zpracování nutné pro splnění zákonného požadavku.

Důležité zájmy:                                  
Článek 6, odst. 1, písm. d) nařízení GDPR slouží jako právní základ, je-li zpracování údajů nutné pro ochranu důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.

Veřejný zájem:                                   
Článek 6, odst. 1, písm. e) nařízení GDPR slouží jako právní základ pro zpracování údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu, nebo pro výkon veřejné moci přenesený na správce.

Oprávněný zájem:                             
Článek 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR slouží jako právní základ pro zpracování údajů, které je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, pokud tyto nejsou převáženy zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů vyžadujícími ochranu údajů, zejména je-li subjektem údajů dítě.

 

Práva subjektu údajů

Právo na přístup k údajům:               
V souladu s článkem 15 nařízení GDPR mají subjekty údajů právo požádat o potvrzení, zda zpracováváme údaje, které se jich týkají. Mohou požádat o přístup ke svým údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15, odst. 1 nařízení GDPR a o kopii svých údajů.

Právo požadovat opravu údajů:        
Podle článku 16 nařízení GDPR mají subjekty údajů právo požádat o opravu nebo doplnění údajů, které se jich týkají a které zpracováváme.

Právo na vymazání údajů:                 
Podle článku 17 nařízení GDPR mají subjekty údajů právo požádat o okamžité vymazání údajů, které se jich týkají. Další možností je požádat o omezení zpracování údajů podle článku 18 nařízení GDPR.

Právo na přenositelnost údajů:         
Podle článku 20 nařízení GDPR mají subjekty údajů právo požádat, aby byly údaje, které nám poskytly, poskytnuty a předány jinému správci.

Právo na podání stížnosti:                
Subjekty údajů mají navíc podle článku 77 nařízení GDPR právo na podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu.

Právo na vznesení námitky:              
Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle článku 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR, mají subjekty údajů podle článku 21 nařízení GDPR právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, pokud k tomu existují důvody vyplývající z jejich konkrétní situace, nebo pokud se námitka týká přímé reklamy. V druhém případě mají subjekty údajů obecné právo na vznesení námitky, které vyslyšíme i bez uvedení konkrétní situace.

Odvolání souhlasu
Některé postupy zpracování údajů je možné provádět pouze s výslovným souhlasem subjektu údajů. I když tento souhlas udělíte, můžete jej kdykoli odvolat. Pro tyto účely postačí zaslání neformálního oznámení nebo e-mailové zprávy na adresu datenschutz@chg-meridian.com. Zákonnost zpracování údajů do okamžiku odvolání souhlasu zůstává jeho odvoláním nedotčena.

Ochrana osobních údajů
Uplatňujeme smluvní, organizační a technická bezpečnostní opatření v souladu s nejnovějšími poznatky, abychom zajistili dodržování ustanovení zákonů na ochranu osobních údajů a abychom ochránili námi zpracovávané údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob.

Bezpečnostní opatření zahrnují zejména šifrovaný přenos dat mezi vaším prohlížečem a naším serverem. Za tímto účelem je využívána šifrovací technologie 256-bit-SSL (AES 256). Zahrnuje vaši IP adresu.

V této souvislosti jsou vaše osobní údaje chráněny v rámci následujících bodů (výňatek):

 1. Zachovávání důvěrnosti vašich osobních údajů.
  Abychom zajistili zachování důvěrnosti vašich osobních údajů uložených v našich systémech, přijali jsme různá opatření ke kontrole fyzického přístupu, elektronického přístupu i interního přístupu.
 2.  Zachovávání integrity vašich osobních údajů.
  Abychom zachovali integritu vašich osobních údajů uložených v našich systémech, přijali jsme různá opatření pro kontrolu přenosu a zadávání údajů.
 3.  Zachování dostupnosti vašich osobních údajů
  Abychom zachovali dostupnost vašich osobních údajů uložených v našich systémech, přijali jsme různá opatření ke kontrole jejich uspořádání a dostupnosti.

Přijatá bezpečnostní opatření neustále zdokonalujeme v souladu s technologickým vývojem. Ani přes tato opatření však nemůžeme vzhledem k nezabezpečené povaze internetu zaručit bezpečnost přenosu vašich údajů do naší online služby. Z tohoto důvodu je jakýkoli přenos údajů z vaší strany do naší online služby na vaše vlastní riziko.

Externí odkazy
Naše internetové stránky obsahují odkazy na online nabídky ostatních poskytovatelů. Upozorňujeme, že nemáme žádný vliv na obsah online nabídek uvedených formou odkazu ani na to, zda jejich poskytovatelé dodržují ustanovení na ochranu osobních údajů.

Dodatky
V případě změny naší online nabídky si vyhrazujeme právo na doplnění těchto informací o ochraně osobních údajů v souladu s platnými ustanoveními na ochranu osobních údajů tak, aby nabídka splňovala zákonné požadavky.

 

D. Specifická ustanovení platná pro Rusko

Dále uvedené informace se vztahují na obyvatele Ruské federace:
Služby uvedené v naší online nabídce nejsou určeny pro občany Ruské federace s bydlištěm v Rusku.

Pokud jste ruský občan žijící v Rusku, výslovně vás tímto informujeme, že veškeré osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím naší internetové nabídky, poskytujete výlučně na vlastní riziko a odpovědnost. Také souhlasíte s tím, že nás nebudete volat k odpovědnosti za případné porušení zákonů Ruské federace.

 

Tyto zásady ochrany soukromí zpracovala společnost DDSK GmbH.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OBCHODNÍCH ÚDAJŮ

1 Úvod a působnost

Společnost CHG-MERIDIAN AG (CHG) usiluje o odpovědné zpracovávání osobních údajů v souladu s příslušnou vnitrostátní právní úpravou jednotlivých států, v nichž působí.

Toto Oznámení o ochraně údajů zákazníkům/dodavatelům z Evropské unie (dále jako „oznámení“) popisuje, které osobní údaje společnost CHG shromažďuje, jak s nimi nakládá, komu je poskytuje, a dále uvádí práva, které v souvislosti s nakládáním s osobními údaji ze strany společnosti CHG máte jako subjekt údajů. Toto oznámení  také popisuje opatření, která společnost CHG uplatňuje na ochranu bezpečnosti osobních údajů, způsoby, jak se s námi můžete spojit ve věci nakládání s osobními údaji.

2 Kontaktní údaje správce osobních údajů

Subjekty společnosti CHG, které ve vašem státě odpovídají za shromažďování vašich osobních údajů a za nakládání s nimi (správci údajů) k účelům uvedeným v oznámení, jsou:

 • CHG-MERIDIAN AG
 • CHG-MERIDIAN Industrial Solutions GmbH
 • CHG-MERIDIAN Nederland BV
 • CHG-MERIDIAN Belgium NV
 • CHG-MERIDIAN Belux NV
 • CHG-MERIDIAN UK Limited
 • CHG-MERIDIAN Computer Leasing UK Limited
 • CHG-MERIDIAN Ireland Limited
 • CHG-MERIDIAN France SAS
 • CHG-MERIDIAN Spain S.L.
 • CHG-MERIDIAN Italia S.p.A.
 • CHG-MERIDIAN Austria GmbH
 • CHG-MERIDIAN Schweiz AG
 • CHG-MERIDIAN tehnološki menedžment d.o.o.
 • CHG-MERIDIAN Norway AS
 • CHG-MERIDIAN Skien AS
 • CHG-MERIDIAN Sweden AB
 • CHG-MERIDIAN Denmark A/S
 • CHG-MERIDIAN Finland OY
 • CHG-MERIDIAN Polska sp. z.o.o.
 • CHG-MERIDIAN Czech Republic s.r.o.
 • CHG-MERIDIAN Slovakia s.r.o.
 • CHG-MERIDIAN USA Corp
 • CHG-MERIDIAN Canada Ltd.
 • CHG-MERIDIAN S.A.P.I. de C.V.
 • CHG-MERIDIAN do Brasil Arrendamento Mercantil S.A.
 • CHG-MERIDIAN do Brasil Locação de Equipamentos Ltda.

Kontaktní údaje naleznete zde.

3 Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Je jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále také jako „pověřenec“). Pověřenec se věnuje všem záležitostem, jež se vašich osobních údajů týkají. Jeho úkolem je zejména kontrola a zajišťování dodržování podmínek tohoto oznámení a požadavků příslušné právní úpravy. Pověřenec také odpovídá na žádosti o radu ve věcech ochrany osobních údajů.

V případě potřeby upřesňujících nebo doplňujících informací k tomuto oznámení se prosím obraťte na adresu:

dataprotection@chg-meridian.com

 

4 Účely zpracovávání osobních údajů a právní základ

Společnost CHG zpracovává osobní data v souladu s příslušnou právní úpravou a pro omezené, výslovně uvedené a oprávněné účely. Společnost CHG nebude osobní údaje používat k účelům, které neodpovídají původnímu účelu, k němuž byly osobní údaje shromážděny, pokud k tomu předem neposkytnete souhlas.

Osobní údaje zákazníků/dodavatelů mohou být zpracovávány k těmto účelům:

 • správa obchodních vztahů se současnými a budoucími klienty,
 • správa obchodních vztahů se současnými a budoucími dodavateli,
 • propagační činnost,
 • provádění statistických šetření, marketingových studií apod.

Společnost CHG dbá na to, aby naše vnitřní předpisy jednoznačně zdůvodňovaly rozhodnutí k užití osobních údajů k jiným účelům zpracování. Pokud se rozhodneme k užití osobních údajů, které o vás máme, k jinému účelu, než ke kterému byly shromážděny, budeme vás o tom informovat.

5 Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je nutné k uzavření smlouvy se společností CHG nebo k plnění povinností, které ve vztahu ke správě odběratelsko-dodavatelských vztahů ukládá společnosti CHG zákon. Zpracovávají se pouze osobní údaje, jež jsou nezbytné k realizaci účelu jejich shromáždění.

Mezi zpracovávané osobní údaje patří:

 • obchodní informace (např. název organizace, organizačního útvaru a pracovního zařazení),
 • smluvní informace (např. datum uzavření smlouvy, druh smluvního vztahu apod.).

Pokud příslušná právní úprava shromažďování osobních údajů zakazuje, společnost CHG tento zákaz dodržuje.

V souvislosti s dodavatelsko-odběratelskými vztahy v žádném případě nebudou zpracovávány osobní údaje o náboženském vyznání, rasovém či etnickém původu, politickém a filozofickém smýšlení, členství v odborové organizaci či sexuálním životě.

Osobní údaje bude společnost CHG vést způsobem, který bude zajišťovat jejich správnost, úplnost a aktuálnost.

6 Zabezpečení osobních údajů

Společnost CHG zavedla vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně zabezpečení osobních údajů, která odpovídá danému riziku, například analýza rizik obsahuje analýzu rizika ohrožení práv subjektů údajů, realizační náklady, povahu, rozsah, kontext a účely zpracovávání údajů.

Tato opatření zahrnují

i) v odpovídajících případech šifrování osobních údajů,

ii) schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování,

iii) schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů,

iv) proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

7 Příjemci osobních údajů

Přístup k osobním údajům poskytuje společnost CHG pouze v nezbytných případech, přičemž přístup je omezen na osobní údaje nutné k výkonu funkce, které byl přístup k údajům poskytnut.

Povolení k přístupu k osobním údajů bude vždy spojeno s danou funkcí tak, aby nebyl umožněn přístup na osobním základě. Poskytovatelé služeb obdrží osobní údaje pouze podle účelů uvedených ve smlouvě, kterou s nimi společnost uzavřela.

8 Mezinárodní přenos osobních údajů

Mezinárodním přenosem osobních údajů se rozumí jejich přenos mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP). Mezinárodní rozměr společnosti CHG zahrnuje i přenos osobních údajů ostatním členům skupiny nebo třetím osobám, které mohou sídlit mimo území EHP, i příjem osobních údajů od těchto subjektů. Společnost CHG zajistí, že při přenosu osobních údajů do států s jinými normami ochrany osobních údajů budou k odpovídající ochraně osobních údajů uplatněna vhodná bezpečnostní opatření, která zajistí, aby se při přenosu dodržovala příslušná právní úprava o ochraně osobních údajů. Na základě vzorových smluvních doložek Evropské unie uzavřela společnost CHG dohody o předávání údajů, kterými upravuje mezinárodní předávání údajů; tyto dohody jsou na vyžádání k dispozici u pověřence pro ochranu osobních údajů.

9 Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje bude společnost CHG uchovávat nejdéle po dobu povolenou zákonem nebo po dobu nutnou k naplnění účelu, k němuž byly osobní údaje shromážděny či jinak zpracovány, a bude se při tom řídit místně platnými podmínkami uchovávání údajů.

10 Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Podle příslušné právní úpravy máte v souvislosti s ochranou osobních údajů tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajů, právo na jejich opravu nebo výmaz,
 • právo na omezení zpracování a právo vznést proti zpracování námitku,
 • právo na přenositelnost osobních údajů v odpovídajícím rozsahu,
 • právo na odvolání souhlasu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na jeho základě,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu.

11 Různá ustanovení

Obsah tohoto oznámení lze průběžně měnit; případné změny budou řádným způsobem oznámeny.

Text tohoto oznámení je společnost CHG oprávněna měnit dodatky, a to pouze za účelem dosažení souladu s místně platnou právní úpravou. V případě rozporu mezi textem oznámení a zvláštním místě platným dodatkem přijatým podle místně platné právní úpravy, platí zvláštní místně platný dodatek.

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TESMA®

1 Všeobecné informace

Úvod

Společnost CHG-MERIDIAN AG je odpovědná za tuto online nabídku a jako poskytovatel teleslužby vás musíme při navštívení naší online nabídky informovat o způsobu, rozsahu a účelech pořizování a používání osobních údajů přesnou, transparentní, srozumitelnou a snadno přístupnou formou v jasném a jednoduchém jazyce. Obsah tohoto oznámení vám přitom musí být stále k dispozici. Máme proto povinnost informovat vás, které osobní údaje pořizujeme nebo používáme. Jako osobní údaje se označují veškeré informace, které se vztahují k identifikovaným nebo identifikovatelným fyzickým osobám.

Klademe velký důraz na bezpečnost vašich údajů a dodržování právních ustanovení o ochraně údajů. Pořizování, zpracování a využívání osobních údajů podléhá ustanovením aktuálně platných evropských a národních zákonů.

Následujícím prohlášením o ochraně údajů vám chceme ukázat, jak zacházíme s vašimi osobními údaji a jak nás můžete kontaktovat:

 

CHG-MERIDIAN AG

Franz-Beer-Straße 111

88250 Weingarten

Deutschland

 

E-mail: info@chg-meridian.com

Web: www.chg-meridian.com

 

Telefon: +49 751 503-0

Fax: +49 751 503-66

 

Předseda dozorčí rady: Jürgen Mossakowski

Předseda představenstva: Dr. Mathias Wagner

Představenstvo: Frank Kottmann, Oliver Schorer, Ulrich Bergmann

 

Obchodní rejstřík Ulm HRB 551857

 

Finanční úřad Weingarten

Identifikační číslo pro daň z obratu: DE 146349520

 

Sídlo soudu Ravensburg

Aplikovatelné právo: Právo Spolkové republiky Německo (SRN)

 

Náš zmocněnec pro ochranu údajů

Na našeho zmocněnce pro ochranu údajů se můžete obrátit s dotazy:

Benjamin Hummer, e-mail: datenschutz@chg-meridian.com

 

Pojmy

Pro lepší srozumitelnost jsme v našem prohlášení o ochraně údajů upustili od rozlišování ženského a mužského rodu. Ve smyslu rovnocenného posuzování platí příslušné pojmy pro obě pohlaví.

V článku 4 Obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR) získáte informace o tom, co znamenají použité pojmy, jako např. „osobní údaje“ nebo jejich „zpracování“.

K osobním údajům uživatelů, zpracovaným v rámci této online nabídky, patří údaje o zásobách (např. jméno a adresy zákazníka), smluvní údaje (např. využité služby, jména referentů, platební údaje), údaje o využití (např. navštívené webové stránky naší online služby, zájem o naše produkty) a obsahové údaje (např. údaje zadané v kontaktním formuláři).

„Uživatel“ přitom zahrnuje všechny kategorie osob, kterých se týká zpracování údajů. Mezi ně patří např. naši obchodní partneři, zákazníci, zájemci a ostatní návštěvníci naší online nabídky.

 

Právní základy zpracování

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nám slouží jako právní základ pro postupy zpracování, ke kterým jsme dostali souhlas pro určitý účel zpracování.

Je-li třeba zpracování osobních údajů k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, jako je tomu například při postupech zpracování, které jsou nutné pro dodání zboží nebo vykonání jiné služby či protislužby, zakládá se zpracování na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. To samé platí pro takové postupy zpracování, kterých je třeba k provedení předsmluvních opatření, třeba v případech dotazů k našim produktům nebo službám.

Pokud podléháme právní povinnosti, na základě které je nutné zpracování osobních údajů, jako například k plnění daňových povinností, zakládá se zpracování na č. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Je-li třeba zpracování osobních údajů k ochraně životně důležitých zájmů dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby, zakládá se zpracování na čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

Postupy zpracování se mohou zakládat také na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. O tento právní základ se postupy zpracování opírají, když je třeba zpracování k zachování oprávněného zájmu, ať už našeho nebo třetí osoby, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby.

2 Všeobecné využívání webových služeb

Zpracování osobních údajů

Naši stránku můžete navštěvovat, aniž byste aktivně uváděli údaje o své osobě. Při každém vyvolání internetové stránky ale automaticky ukládáme přístupové údaje (protokolové soubory ze serveru), jako např. název vašeho poskytovatele internetových služeb, použitý operační systém, webovou stránku, ze které nás navštěvujete, datum a dobu trvání návštěvy nebo název požadovaného souboru, a z bezpečnostních důvodů, např. kvůli rozpoznání útoků na naše webové stránky, také IP adresu použitého počítače. Tyto údaje se vyhodnocují výhradně ke zlepšování naší nabídky a neumožňují žádnou identifikaci vaší osoby. Tyto údaje se neslučují s jinými zdroji dat.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Údaje zpracováváme a využíváme k následujícím účelům:

1. Poskytování webových stránek společnosti CHG-MERIDIAN AG,

2. zlepšování našich webových stránek a

3. zabránění a rozpoznání chyb / chybných funkcí a také zneužití webových stránek.

 

Zpracování údajů tohoto druhu probíhá buď k plnění smlouvy prostřednictvím využívání webové stránky společnosti CHG-MERIDIAN AG, nebo máme-li oprávněný zájem na zabezpečení funkčnosti a bezvadného provozu webových stránek společnosti CHG-MERIDIAN AG stejně tak jako i k přizpůsobování těchto webových stránek požadavkům uživatelů.

Po přihlášení uživatelů do systému TESMA® v naší zákaznické oblasti se protokolové soubory navíc zpracovávají a ukládají s interně přiděleným označením uživatele.

Tyto protokolové soubory obsahují po přihlášení do systému TESMA® následující údaje: naše označení, verzi prohlížeče, použitý operační systém a datum a dobu trvání návštěvy

Údaje v tomto rámci zpracováváme k plnění naší smluvní povinnosti s našimi zákazníky a k poskytování našich služeb. Právním základem pro zpracování údajů v tomto rámci je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Mimo to jsme smluvně vázaní pokyny zpracovatelské smlouvy a disponujeme vhodnými technickými a organizačními opatřeními k ochraně práv dotčených osob.

 

E-mailový kontakt

Pokud nám zašlete dotazy, resp. informace e-mailem, uloží se u nás vaše údaje (e-mailová adresa, obsah vašeho e-mailu, předmět vašeho e-mailu a datum/čas) včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete (např. podpis, jako jméno, příjmení, resp. telefonní číslo, adresa), za účelem vyřízení dotazu a pro případ následných otázek. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu. Právním základem pro pořizování a zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Uživatel je upozorněn na to, že e-maily mohou být na přenosové cestě neoprávněně a nepozorovaně přečteny nebo změněny. Společnost CHG-MERIDIAN AG používá software k filtrování nevyžádaných e-mailů (spamový filtr). Prostřednictvím spamového filtru mohou být e-maily přesunovány systémem do spamové složky, jsou-li kvůli určitým vlastnostem nesprávně identifikovány jako spam, a v takovém případě se nám nedoručí.

Vámi zadané údaje u nás zůstávají, dokud nás nevyzvete k jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením, nebo nezanikne účel pro uložení údajů (např. po dokončení zpracování vašeho dotazu). Kogentní zákonná ustanovení – obzvláště lhůty pro uložení – zůstávají nedotčená.

3 Využívání systému TESMA®

Služby založené na souborech cookie

Aby byla návštěva našich webových stránek atraktivní a abychom umožnili využití určitých funkcí, používáme na našich webových stránkách takzvané soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. U souborů cookie se jedná o standardní internetovou technologii k ukládání a vyvolávání přihlašovacích a jiných uživatelských údajů pro všechny uživatele webových stránek společnosti CHG-MERIDIAN AG. Mimo to nám umožňují ukládat uživatelská nastavení, aby se naše webové stránky mohly zobrazovat ve formátu přizpůsobeném pro vaše zařízení.

Používání cookies slouží našemu oprávněném zájmu zajistit vám co nejpříjemnější návštěvu našich webových stránek a ušetřit vás vícenásobného zadávání údajů nebo opakovaného nastavování. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Některé z cookies, které používáme, se po ukončení návštěvy z prohlížeče, tedy po zavření vašeho prohlížeče, zase smažou (tzv. dočasné soubory cookie). Ostatní cookies zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem znovu rozpoznat váš prohlížeč při další návštěvě (tzv. trvalé soubory cookie).

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli o umísťování cookies informováni a mohli jednotlivě rozhodovat o jejich přijímání, nebo abyste přijímání cookies mohli pro určité případy nebo všeobecně odmítnout. Dále můžete cookies dodatečně vymazat, abyste odstranili údaje, které webové stránky uložily ve vašem počítači. Deaktivace souborů cookie může vést k omezení funkčnosti webových stránek společnosti CHG-MERIDIAN AG.

Deaktivace nebo odstranění souborů cookie (opt-out)

Internetové prohlížeče nabízejí možnosti k omezení a vymazání souborů cookie. Další informace k tomuto tématu získáte na následujících webových stránkách: 

 

Naše služby

Registrace na internetové stránce a přihlášení

Máte možnost zaregistrovat se na naší internetové stránce. Registrace slouží za účelem nabídnout vám obsahy nebo služby, které se dají vzhledem k povaze věci nabídnout pouze registrovaným uživatelům. Zde potřebujeme následující údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou třeba k registraci a s tím k plnění naší smluvní povinnosti.

Při přihlášení na naší internetové stránce s vašimi přístupovými údaji se dále uloží IP adresa, přidělená dotčené osobě poskytovatelem internetových služeb (ISP), datum a také čas přihlášení. Uložení těchto údajů probíhá na pozadí, neboť jen tak se dá zabránit zneužití našich služeb, a tyto údaje v případě potřeby umožňují objasnit spáchané trestné činy. Uložení těchto údajů je tedy třeba k našemu zabezpečení. Tyto údaje se zásadně nepředávají dále třetím osobám, pokud nenastane zákonná povinnost předat je dále nebo jejich předání neslouží k trestnímu stíhání.

Právním základem pro zpracování je plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Kontaktní formulář / dotazy

Na naší stránce máte možnost zaslat nám své dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře. Při tom se u nás uloží vaše údaje z kontaktního formuláře (obsah vašeho dotazu, předmět vašeho dotazu a datum) včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete (jméno, příjmení, společnost, telefonní číslo a e-mail), za účelem vyřízení dotazu a pro případ následných otázek. Právním základem pro pořizování a zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Údaje, které jste zadali v kontaktním formuláři, u nás zůstávají, dokud nás nevyzvete k jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením, nebo nezanikne účel pro uložení údajů (např. po dokončení zpracování vašeho dotazu). Kogentní zákonná ustanovení – obzvláště lhůty pro uložení – zůstávají nedotčená.

Funkce pro nakupování

Na našich webových stránkách máte možnost využít funkce pro nakupování. Zde pořizujeme další kontaktní a adresní údaje k následujícím účelům:

Zpracováváme vaše údaje k následujícím účelům:

 • ke zpracování vaší objednávky a popř. vrácení objednávek
 • dále vaše údaje zpracováváme ke správě vašeho osobního účtu
 • k zasílání textových zpráv o stavu vaší objednávky
 • ke kontaktování v případě, že se vyskytnou problémy s dodáním vašeho zboží

Tyto údaje musíme, abychom v daném případě splnili naše smluvní povinnosti, předat dále třetím osobám, jako jsou zpracovatel zakázky, zásilkové služby, banky, finanční úřad atd. Právním základem pro pořizování a zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.  Tyto údaje zůstávají uložené po celou dobu využívání. Kogentní zákonná ustanovení – obzvláště lhůty pro uložení podle obchodně a daňově právních předpisů – zůstávají nedotčená.

Funkce pro zpětnou vazbu

Na našich webových stránkách máte možnost zanechat zpětnou vazbu. Zpětná vazba je přístupná pro TESMA® Community. Váš komentář se uloží a zveřejní s vaším uvedeným uživatelským jménem a také s údaji o čase zadání komentáře. Dále se zaprotokoluje IP adresa, přidělená dotčené osobě poskytovatelem internetových služeb (ISP).

Informační služba

Při psaní vašeho komentáře můžete zaškrtnout naši e-mailovou službu. Budete pak informováni, když další uživatelé zanechají komentář k příspěvku. Zasílání oznámení můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu.

4 Bezpečnost dat

Společnost CHG-MERIDIAN AG učinila vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnostní úrovně úměrné riziku. Taková analýza rizik zahrnuje odhad rizika ohrožení práv dotčené osoby, nákladů na implementaci a také způsobu, rozsahu, kontextu a účelu pro zpracování dat.

Opatření zahrnují:

(i) šifrování osobních údajů, je-li to potřebné a přiměřené;

(ii) zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti a spolehlivosti systémů a služeb zpracování;

(iii) zajištění dostupnosti a přístupu k osobním údajům v případě fyzické nebo technické události a také včasné obnovení;

(iv) postup k pravidelné kontrole a vyhodnocování účinnosti technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti zpracování

5 Přenos dat

Příjemce osobních údajů

Společnost CHG-MERIDIAN AG poskytuje přístup k osobním údajům pouze tehdy, jsou-li naléhavě třeba. Tento přístup se omezuje na osobní údaje, které jsou třeba k určenému účelu.

Autorizace pro přístup k osobním údajům je vždy spojená s účelem, takže se neschvaluje všeobecný přístup k osobním údajům. Poskytovatelé služeb získají osobní údaje pouze v souladu s účelem smluvního vztahu se společností.

 

Mezinárodní přenos dat

Mezinárodní přenos dat se vztahuje na přenos osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Mezinárodní přítomnost společnosti CHG-MERIDIAN AG zahrnuje přenos osobních údajů od a k jiným koncernovým společnostem nebo třetím osobám, které se nacházejí mimo EHP. Společnost CHG-MERIDIAN AG zajistí, aby byla při přenosu osobních údajů v zemích s odlišnými standardy pro ochranu dat učiněna vhodná opatření k přiměřené ochraně osobních údajů, aby byly tyto přenosy dat zajišťovány v souladu s platnými zákony o ochraně dat. Společnost CHG-MERIDIAN AG realizovala ujednání o přenosu dat na základě standardních smluvních doložek EU, aby pokrývala mezinárodní přenosy dat. Kopie těchto ujednání jsou na požádání k dispozici u zmocněnce pro ochranu údajů.

6 Lhůty uložení

Společnost CHG-MERIDIAN AG nebude vaše osobní údaje zpracovávat déle, než je povoleno podle aplikovatelných zákonů a ustanovení o ochraně údajů. Toto platí s výhradou platných místních předpisů o uložení.

7 Upozornění k nezletilým

Tato online nabídka nesměřuje na nezletilé osoby mladší 16 let. Osoby, které ještě nedosáhly věku 16 let, nesmějí bez souhlasu zákonného zástupce předávat žádné osobní údaje společnosti CHG-MERIDIAN AG.

8 Vaše práva

V rámci platných zákonů o ochraně údajů vám přísluší následující práva:

 • právo na informace, opravu a vymazání osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování a vznesení námitky;
 • právo na přenositelnost dat, je-li to aplikovatelné;
 • právo na odvolání souhlasu se zpracováním; a
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu.

9 Závěrečná ustanovení

Externí odkazy

Na naší webové stránce najdete odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů. Tímto upozorňujeme na to, že nemáme žádný vliv na obsah na webových stránkách, na které odkazujeme, ani na dodržování ustanovení o ochraně údajů jejich poskytovateli.

 

Změny našeho prohlášení o ochraně údajů

Toto prohlášení se občas může měnit a doplňovat. Společnost CHG-MERIDIAN AG smí toto prohlášení upravovat pouze tak, aby vyhovovalo místním a všeobecným právním předpisům. V případě rozporů mezi tímto prohlášením a specifickým místním zákonem mají přednost místní zákony.