SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC
CS
ODVĚTVOVÉ TECHNOLOGIE

MANIPULACE S MATERIÁLEM – EFEKTIVNÍ SPRÁVA VOZOVÝCH PARKŮ

Chcete snížit náklady na vozidla pro manipulaci s materiálem a optimalizovat administrativní procesy související s nákupem, užíváním a remarketingem? Potřebujete větší transparentnost ohledně využití kapacity vašeho mezinárodního vozového parku? Budeme vám poskytovat podporu po celou dobu – od výběrového řízení až po vrácení vašich vozidel pro manipulaci s materiálem – a dosáhneme trvalého snížení celkových nákladů vlastnictví. Díky flexibilnímu finančnímu inženýrství můžeme usnadnit správu vašeho vybavení pro manipulaci s materiálem. To vše při současném snížení nákladů až o 50 %.

NÁKLADOVĚ OPTIMALIZOVANÉ KONCEPCE PRO VOZOVÝ PARK PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM

Jak dobře znáte svůj vozový park pro manipulaci s materiálem? Jaké jsou celkové náklady na vozidlo? Naši odborníci mohou vyvinout přizpůsobené, nákladově optimalizované koncepce prostřednictvím výpočtu optimální životnosti každé kategorie vozidel na základě aspektů souvisejících s celkovými náklady vlastnictví. Po dosažení určitého počtu provozních hodin se neúměrně zvyšují náklady na opravy, prostoje a údržbu. Optimální životnost se liší výrobce od výrobce a produkt od produktu. Opotřebení elektrického paletového vozíku se například liší od opotřebení dieselového vysokozdvižného vozíku s protizávažím.

FLEXIBILNÍ SMLOUVY

Chcete změnit výrobce, ale bez problémů s novými smlouvami a zdlouhavým vyjednáváním? Stačí, když si jednoduše objednáte nová vozidla – a my je začleníme do stávajících smluv. Tyto smlouvy jsou a zůstanou dokonale přizpůsobené potřebám vaší společnosti, a to jak v Evropě, tak na mezinárodní úrovni.

DOPORUČENÍ ZALOŽENÁ NA FAKTECH

Naši odborníci znají různé značky, typy a kategorie vozidel pro manipulaci s materiálem. Každý z nich má dlouholeté zkušenosti v oboru a dobré znalosti technologií a jejich využití. Jako nezávislí poskytovatelé služeb v oblasti správy technologií poskytujeme doporučení založená na jasných číslech, faktech a srovnáních. Tímto způsobem dosahujeme optimální struktury vozového parku a smluv zaměřených na celkové náklady vlastnictví s potenciálními úsporami ve výši až 50 %.

Silný partner pro mezinárodní vozové parky

Pokud působíte v mezinárodním měřítku, pravděpodobně víte, jak náročné je nákladově efektivní monitorování a řízení vozového nebo strojního parku ve velkém měřítku. Proto jsme se stali silným mezinárodním partnerem pro naše zákazníky. Jsme tu pro vás, ať už působíte v Evropě, Austrálii, USA či Mexiku nebo máte různé regionální výrobce a servisní partnery.
V rámci jedné smlouvy pokryjeme celý mezinárodní vozový park. A případně můžete všechny náklady hradit prostřednictvím měsíční paušální platby. Nabízíme flexibilitu a transparentnost – pro všechny země, výrobce a partnery –, a to v souladu s regionálními daňovými zákony a právními předpisy. Můžete využívat dlouhodobých výhod, které přináší mezinárodně jednotný proces správy vozidel pro manipulaci s materiálem, a rovněž přínosů v podobě nižších nákladů a menší administrativní režie.

Technologická a administrativní transparentnost pro vaše zařízení a data

Kolik vozidel máte? Od jakých výrobců? Jaké je využití kapacity? Jak vysoké jsou celkové náklady? Jaký typ zdvižných systémů je nainstalován a jaký je typ baterií? Která smlouva brzy skončí a kdy? Naše digitální platforma TESMA® zajišťuje transparentnost tím, že spojuje administrativní a technická data. Nabízí inteligentní funkce pro tvorbu sestav, které umožňují provádět rozsáhlé strukturální analýzy a analýzy využití a umožňují přesné plánování investic na základě vozidel, lokalit a zemí. Umožňuje rovněž přesnou a účelnou alokaci nákladů.

Splátky založené na využití kapacity

Toužíte po větší flexibilitě při správě vozového parku? Rádi vám s tím pomůžeme. Můžeme například stanovit výši leasingových splátek podle vytížení vaší kapacity a účtovat vám je za každou hodinu provozu (platba po hodinách). Když se počet hodin sníží, sníží se i vaše měsíční leasingová splátka. To má pozitivní dopad na vaše peněžní toky a vy nemusíte mít obavy ohledně kolísavého využití. Máte rovněž možnost přizpůsobit velikost svého vozového parku svým potřebám. Modely s rychlou návratností usnadňují modernizaci vybavení. To vše sloučíme do transparentní a předvídatelné leasingové splátky v rámci jedné smlouvy. Do smlouvy můžete zahrnout také svá stávající vozidla pro manipulaci s materiálem a využít náš model prodeje a zpětného leasingu.

ZJISTĚTE VÍCE

Pokud chcete získat více informací o našich obchodních koncepcích přizpůsobených na míru, klikněte zde.
ODVĚTVOVÉ TECHNOLOGIE

SPRAVUJEME ODVĚTVOVOU INFRASTRUKTURU. EFEKTIVNĚ. FLEXIBILNĚ. NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI.

Jsme mezinárodním technologickým a finančním partnerem, který poskytuje služby v oblasti pronájmu odvětvové infrastruktury. Poskytneme vám komplexní podporu – od nákupu a užívání až po remarketing.

Přečíst více 
ODVĚTVOVÉ TECHNOLOGIE

VÝROBA A STROJNÍ ZAŘÍZENÍ – TRVALÉ SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

Chcete dosahovat návratnosti investic od první vyrobené jednotky? Flexibilně přizpůsobit svou výrobu změnám na trhu? Naši odborníci v oblasti nákladů vlastnictví vám budou poskytovat podporu v rámci celého životního cyklu vašich výrobních zařízení, vybavení a přístrojů a současně zajistí transparentnost a úspory v základních oblastech vaší výroby.


Přečíst více 
ODVĚTVOVÉ TECHNOLOGIE

SKLADOVÁNÍ A LOGISTIKA – FLEXIBILNÍ PŘIZPŮSOBENÍ UŽÍVÁNÍ

Chcete efektivně spravovat širokou škálu logistického vybavení? Na různých místech a na mezinárodní úrovni? Potřebujete flexibilní řešení, která se přizpůsobí vaší smlouvě a době trvání vašich projektů? Můžeme vás podpořit prostřednictvím řešení na míru a optimalizace nákladů vlastnictví pro všechna vaše logistická zařízení.

Přečíst více