SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC
CS
COCA-COLA HBC Rakousko: udržitelný úspěch se společností CHG-MERIDIAN

Ekologie s řešením LIFECYCE pro IT

Zjistěte, jak společnost Coca-Cola HBC Austria využívá svou IT strategii k podpoře svých cílů udržitelnosti

Náš zákazník, společnost COCA-COLA HBC Austria

Společnost COCA-COLA je významným globálním hráčem – známým pro některé z nejznámějších produktů po celém světě. Společnost COCA-COLA HBC Austria, jeden z předních partnerů v oblasti nápojů v Rakousku a licencovaná stáčírna má v oblasti IT podporu společnosti CHG-MERIDIAN. Na základě této úspěšné spolupráce se na nás nyní společnost obrací, pokud jde o dosažení cílů udržitelnosti.

Výzvy

AMBICIÓZNÍ CÍLE

Závazek snížit do roku 2040 emise na "čistou nulu"

MODERNIZACE TECHNOLOGIE

Modernizace IT zařízení pro 900 zaměstnanců

DALŠÍ NAPÍNÁNÍ ROZPOČTU

Potřeba zvýšit efektivitu nákladů a zlepšit tak obchodní výsledky

Příspěvek k větší udržitelnosti pomocí IT

Společnost COCA-COLA HBC Austria se zavázala, že do roku 2040 sníží emise v celé skupině na "čistou nulu" – a to v celém hodnotovém řetězci. Ve všech opatřeních a rozhodnutích je proto podporováno šetrné využívání zdrojů. V oblasti IT se společnost rozhodla pro řešení udržitelného využívání od společnosti CHG-MERIDIAN.

Leasing optimalizuje hodnotový řetězec a prodlužuje životnost majetku, snižuje ekologickou stopu, vytváří lepší nákladovou efektivitu a zároveň upřednostňuje faktory, jako je kvalita, flexibilita a snadná údržba.

Náš vzorec úspěchu přizpůsobený systému technology2use pro společnost COCA-COLA HBC Austria

ZAŘÍZENÍ

Moderní IT zařízení pro 900 zaměstnanců na několika místech v Rakousku: Chytré telefony, notebooky, osobní počítače, TFT monitory a ruční skenery doplněné o serverové, úložné a síťové komponenty

FINANCE

Mottem našeho konceptu financování je užívání místo vlastnictví. Díky pravidelným splátkám namísto velkých investic nabízí leasing lepší plánování rozpočtu a chrání likviditu.

SLUŽBY

Komplexní služby pro celý životní cyklus, finanční příspěvky na ochranu klimatu s aplikací carbonZER0, sanitace dat s aplikací eraSURE a správa majetku s platformou tesma® 

Služby správy životního cyklu

Řízení životního cyklu společnosti CHG-MERIDIAN přispívá k větší udržitelnosti ve smyslu oběhového hospodářství. Všechna zařízení používaná ve společnosti COCA-COLA HBC Austria dostávají po skončení své životnosti nový život: jsou profesionálně renovována a dále prodávána na sekundárním trhu prostřednictvím našeho vlastního centra následného prodeje.

tesma®

Naše platforma pro správu technologií a služeb tesma  umožňuje společnosti COCA-COLA HBC Austria využívat komplexní přehled o svém IT vybavení. Integruje obchodní a technická data a poskytuje společnosti ucelený pohled na celý životní cyklus technologie – od zavedení a stažení zařízení až po certifikované vymazání.

tesma en

Závěr

Kombinace nákladové efektivity a udržitelnosti přesvědčila společnost COCA-COLA HBC Austria o našem modelu udržitelného využívání během celého životního cyklu. Důležitý krok v oblasti IT k dosažení ambiciózních cílů společnosti v oblasti snižování emisí.

Ingeborg Tichy, vedoucí nákupčí, se pohybuje na stejné vlně jako společnost CHG-MERIDIAN.

„Se společností CHG-MERIDIAN jsme získali partnera, který jedná v duchu ekologické šetrnosti a má komplexní pochopení pro udržitelnost. Sledujeme společný cíl!“
Ingeborg Tichy, Senior Buyer, COCA-COLA HBC Austria
Řešení problémů v číslech

UDRŽITELNÉ IT

12 %

snížení nákladů je to, čeho v průměru dosáhly organizace, které rozšířily udržitelné IT případy.

SNIŽTE EMISE UHLÍKU

31 %

emisí uhlíku nemusí vůbec vzniknout díky operativnímu leasingu.

Procurement

30 %

IT odborníků již rozpoznalo potenciál udržitelného IT procurement.

Nástroje pro úspěch

tesma – všechna data v jednom systému

Více o platformě tesma 

carbonZER0

Klimaticky neutrální leasing

Finanční příspěvky na klima pro udržitelnější leasing
Zjistěte více 

eraSURE®

AUTOMATICKÉ VYMAZÁNÍ S VYSOKOU SPOLEHLIVOSTÍ PROCESU

Zabezpečení údajů prostřednictvím certifikovaných postupů mazání
Zjistěte více 

Objevte další úspěšné příběhy zákazníků

Podívejte se, jak zákazníci získávají hodnotu z řešení společnosti CHG-MERIDIAN.
Objevte více 

Kontaktujte nás

Chcete poradit osobně a bezplatně? Spojte se s námi a zjistěte, jak můžete využít naše odborné znalosti.

Kontaktujte nás

Jsme vždy připraveni vyslechnout vaše dotazy: Těšíme se na váš telefonát nebo e-mail.
Kontaktujte nás