SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC
CS
Digitální pracoviště

Digitální pracoviště vyžaduje integrovaný přístup

Digitální pracoviště nabízí zaměstnancům podstatně větší svobodu a naplnění: jsou méně omezeni, pokud jde o čas a místo práce, a nejsou již vázáni na trvale nainstalovaná zařízení, jako jsou stolní pracovní stanice. Namísto toho mají vždy přístup k nejnovějším technologiím přizpůsobeným jejich individuálním potřebám. CHG-MERIDIAN vám ukáže, jak to může fungovat.

Nekomplikovaná práce na dálku – jak úspěšně zajistit mobilní pracoviště

Mobilní práce je aktuálně absolutně v kurzu. Zaměstnanci chtějí maximální flexibilitu jak při výběru pracovního vybavení a pracoviště, tak ve smyslu komunikace a pracovních procesů. Zaměstnavatelé mezitím čelí rostoucím očekáváním – od zajištění nejnovějších technologií a štíhlých, rychlých procesů až po poskytnutí absolutní svobody, pokud jde o výběr místa výkonu práce. Moderní pracoviště je digitální, mobilní a technicky vyspělé. Jak tedy mohou společnosti splnit všechna tato očekávání?

Man in a shirt holding a tablet

„Úspěšná digitalizace vyžaduje více než jen inovativní nabídky a obchodní procesy založené na technologiích. Důležitým faktorem je i vhodné pracovní prostředí.“

Oliver Schorer, CIO společnosti CHG-MERIDIAN AG

MORE FREEDOM EQUALS MORE MOTIVATION FOR EMPLOYEES

Prvním krokem směrem k nekomplikované práci na dálku je zajištění pracoviště z technického hlediska, včetně zajištění mobilních zařízení. Když dáte zaměstnancům možnost vyjádřit se k výběru jejich zařízení, snadno dosáhnete toho, že budou v maximální možné míře splněny jejich požadavky na hardware. Dalším krokem po výběru zařízení je zavedení příslušné infrastruktury.
Digitální pracoviště je prostředí poskytující zaměstnancům všechny informace a procesy, které potřebují k tomu, aby jejich práce byla jednoduchá a úspěšná. Klíčovou roli přitom hrají cloudová řešení a výběr správných platforem a nástrojů pro spolupráci. A vzhledem k tomu, že zaměstnanci přistupují k firemním datům a datům zákazníků z široké škály zařízení a lokalit, nabývá čím dál větší důležitosti i aspekt zabezpečení ochrany dat, autentizace a šifrování.

  •  

Zapojení zaměstnanců je klíčové

Zajištění nejnovějších technologií a vhodného digitálního pracovního prostředí je jen jednou stranou mince. Digitální transformace s sebou přináší spoustu nových výzev pro jednotlivce. Známé procesy a struktury jsou náhle stranou – a je potřeba osvojit si nové dovednosti. Zaměstnanci musí být nejen schopni používat tyto nové technologie – oni je musí chtít používat. To vyžaduje, aby zaměstnavatelé šli příkladem – aby přijali digitalizaci a připravili své zaměstnance s využitím vhodných prostředků na tuto změnu. V tomto případě mohou být velmi užitečnými nástroji e-learningové portály a gamifikace procesů profesního rozvoje.
Kromě toho je potřeba také zapojit zaměstnance do návrhu digitálního pracoviště a otevřeně je informovat o jeho výhodách a o harmonogramu projektu.

Klíčovým nástrojem pro zajištění a správu digitálního pracoviště je samoobslužný portál.

Dalším, v mnoha ohledech důležitým nástrojem pro vytvoření digitálního pracoviště je zavedení samoobslužného portálu. Může u zaměstnanců generovat pozitivní uživatelskou zkušenost, protože zejména mladí zaměstnanci chtějí mít možnost rozhodovat o tom, s jakými nástroji a zařízeními budou pracovat. A očekávají nekomplikované, uživatelsky přívětivé procesy objednávek, na které jsou zvyklí u velkých online prodejců. Spuštění samoobslužného portálu přináší významné výhody i pro zaměstnavatele. Optimalizované procesy nákupu snižují zátěž oddělení IT, oddělení nákupu a personálního oddělení, neboť procesy schvalování, implementace, vrácení a výměny vadných aktiv jsou plně automatizovány. Nedocenitelný nástroj při plnění administrativních výzev digitálního pracoviště.

Fakta a čísla

ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY:

25 %

zvýšení produktivity a motivace zaměstnanců díky práci nezávislé na lokalitě

SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ:

20 %

úspory díky konsolidaci a standardizaci procesů, výpočtu zůstatkové hodnoty a transparentním nákladům

ZVÝŠENÍ AGILITY:

75 %

zkrácení doby realizace díky samoobslužným modelům, automatizaci, nezávislosti na dodavateli a oddělení zařízení a smluv