Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC
PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE

GLOBÁLNÍ ZKUŠENOSTI V POSKYTOVÁNÍ KVALITY A ŘÍZENÍ NÁKLADŮ

Chápeme, že univerzální model nemůže fungovat pro všechny a proto úzce spolupracujeme s našemi klienty lokálně i mezinárodně ve 23 zemích po celém světě. Vaše podnikání je pro nás stejně důležité jako naše vlastní podnikání. Na základě naší analýzy Vašich jedinečných obchodních požadavků budeme s Vámi spolupracovat, abychom vytvořili řešení přizpůso-bené Vašim potřebám, které zajistí efektivní a zjednodušenou organizaci Vašich technolog-ických investic po celém světě.

Optimální řízení rizik pro kapitálové výdaje

Jako specialisté na leasing nejnovějších průmyslových zařízení můžeme v případě potřeby nabídnout obchodní koncepty na zakázku přizpůsobené Vašim individuálním objemům ob-jednávek. Naše modely plateb za užívání a plateb za díl jsou založeny na Vašich vzorcích využití a/nebo na produkčním výstupu. To zjednodušuje řízení nákladů, zlepšuje řízení kapaci-ty a minimalizuje investiční riziko.

ŘÍZENÍ VOZOVÉHO PARKU PRO VOZIDLA K MANIPULACI S MATERIÁLEM

Výrobce je nezávislý pro větší flexibilitu

Ať už používáte paletové vozíky, vysokozdvižné vozíky nebo traktory s elektrickým pohonem, podrobně se podíváme na Vaše vozy pro manipulaci s materiálem především se zaměřením na optimalizaci procesů a využití.

Poskytujeme poradenství pro vhodné výrobce a modely vozidel. Získáte komplexní analýzu celkových nákladů spojenými s vlastnictvím (TCO) Vašeho vozového parku, abychom zjistili optimální využití.

Poskytujeme komplexní služby z auditů řízení nákupu a aktiv, údržby a zodpovědného ukončení životních procesů.

 

 

Monitorování a kontrola - optimalizace vozového parku během používání

Řízení přístupu, analýza využití vozu a jízdního chování, automatické hlášení o škodách, plánování údržby a monitorování baterie: Instalace nejmodernějších senzorů umožňuje optimalizovat vozový park během probíhajících operací bez ohledu na to, zda jsou vozy vyráběny různými výrobci. Poskytujeme Vám tuto službu a integrujeme shromážděná data do plánu řízení vozového parku.

Řízení vozového parku znamená řízení životního cyklu

Hlavní zájmy našich zákazníků jsou výhody a flexibilita. Kromě stanovení vhodného životního cyklu Vašich vozidel pro manipulaci s materiálem na základě analýzy celkových nákladů spojenými s vlastnictvím (TCO) nabízíme také flexibilitu během životnosti zařízení. Díky bohatému výběru vozidel a předčasným návratům zajistíme, že se budete moci přizpůsobit realným potřebám Vašeho vybavení.

Dále Vám poradíme, kdy bude nutné upgradovat Vaše zařízení v důsledku provozních požadavků nebo technologických pokroků - např. (AGV), otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo spokojenost zaměstnanců.

 

 

 

 

TRANSPARENTNÍ KONTROLA NÁKLADŮ - TESMA®

Náš systém TESMA® založený na technologii cloud Vám poskytuje úplnou transparentnost Vašeho zařízení z technických i finančních hledisek. TESMA® můžete použít jako svou klíčovou aplikaci správy aktiv nebo jako dokonalé rozšíření aplikace díky mnoha otevřeným rozhraním. Objednejte si vybavení, vyžádejte si nabídky leasingu a dokumentaci, přidělte náklady, sledujte informace o vypršení platnosti záruky nebo požádejte o vyzvednutí zařízení. TESMA® se přizpůsobuje Vašim potřebám a může být přizpůsoben potřebám každého oddělení.

 

MODEL ŽIVOTNÍHO CYKLU

Vše se odehrává kolem Vašeho úspěchu

Každý projekt je jiný. Usnadníme Vám práci našim třífázovým modelem životního cyklu: Nasazení, Provoz, Nahrazení. Vytváří základ pro naši komplexní odbornou podporu po celém technologickém životním cyklu - i mimo něj.
Leave lifecycle
THREE-PHASE MODEL

360-stupňové zaměření na Vás

Tři fáze, které poskytují pevný základ pro řízení životního cyklu technologie. Jsme po Vašem boku od začátku až do konce, v každé fázi Vašeho technologického projektu.
svg_chg_lifecycle_with_textpath
FÁZE PŘÍPRAVY

DOBRÁ PŘÍPRAVA JE KLÍČOVÁ

Naše ucelené a přizpůsobené obchodní koncepty vyžadují integrovaný náhled. Důkladně analyzujeme Váš vozový park, poskytneme Vám komplexní poradenství a vždy myslíme dopředu. Zajistíme, že Váš projekt se stane trvalým úspěchem.

CONSULTING

ANALÝZA VOZOVÉHO PARKU

 • Kontrola fyzické inventury
 • Důkladná analýza a hodnocení
 • Analýza celkových nákladů spojených s vlastnictvím (TCO)
 • Analýza vlastnictví celkové hodnoty (TVO)
 • Individuální řešení, která splní Vaše specifické potřeby

 

PROCUREMENT

PROCES ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

 • Centrální a individuální nákupní vozík
 • Standardizace a automatizace procesu zadávání zakázek
 • Konfigurace vozidla

 

FÁZE VÝROBY

ÚČINNÉ OPERACE ZA VŠECH OKOLNOSTÍ

Efektivní produktivita vyžaduje optimální využití všech zdrojů. Podporujeme Vás po celou dobu životnosti zařízení - jako odborného poskytovatele. Náš specializovaný Account Execu-tive Vám je k dospozici a poskytne Vám významné rady ve všech technických a obchodních záležitostech.

ROLLOUT

NASAZENÍ

 • Proces elektronického schvalování
 • Sledování procesu objednávání a doručení

SUPPORT

SERVISNÍ DESKA

 • Plánování oprav a údržby
 • Benchmarking a optimalizace nákladů na údržbu
 • Sledování nákladů na služby

 

ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 • Flexibilní možnosti pronájmu
 • Sdružování vozidel
 • Senzory pro shromažďování specifických údajů o vozidlech
 • Řízení spotřebního materiálu
KONEČNÁ FÁZE

PŘEKRAČUJEME KONEC

Sofistikovaný proces ukončení životního cyklu Vás potěší mnoha způsoby. Naše služby se rozšiřují od sběrných zařízení až po refurbishment. A provádíme naše profesionální remarket-ingové a likvidační služby v souladu se zásadami udržitelnosti.

ROLLBACK

KONEC ŽIVOTA

 • Nahrazení
 • Refurbishment
 • Remarketing

 

TESMA®

EFEKTÍVNÍ ŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM

Náš systém řízení technologií a služeb, známý jako TESMA®, je jádrem životního cyklu. S podporou jedné integrované platformy nabízí TESMA® konsolidovaný pohled na Vaší techno-logickou infrastrukturu.

TESMA®

 • Zjednodušuje řízení a kontrolu Vašich vozidel pro manipulaci s materiálem
 • Vytváří plnou průhlednost v celém životním cyklu technologie
 • Zahrnuje jak komerční, tak technické komponenty

 

FINANČNÍ ŘÍZENÍ

 • Transparentní a flexibilní modely fakturace
 • Nabíjení specifické pro středisko nákladů, podrobné hlášení
 • Řízení leasingu a správa aktiv

 

OPTIMALIZACE INVESTICE

 • Optimalizace kapacity a nákladů
 • Podrobné přehled

 

Our lifecycle model illustrates how CHG-MERIDIAN successfully supports you in every phase of your project.

KONTAKTUJTE NÁS!

Citlivé firemní údaje již nepředstavují bolesti hlavy. Naše certifikovaná výmazová řešení vám poskytnou jistotu, že vaše data jsou v bezpečných rukách, dokud nejsou zcela vymazána. Kontaktujte nás a diskutujte o vašich požadavcích.

Lukas Uhliarik

Regional Manager Sales Czech Republic and Slovakia

 • CHG-MERIDIAN Czech Republic s.r.o.
 • Vyskočilova 1481/4 BB Centrum - Beta Building
 • CZ-140 00 Praha 4 – Michle
 • +420 272 102252