Choose your region

Eastern Europe
Northern Europe
Australia / New Zealand
or choose our
SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

K PROSPĚCHU BUDOUCÍCH GENERACÍ

Zaměření se na budoucnost a dodržování stanovených hodnot je pro nás logické. Proto spo-lečnost CHG-MERIDIAN podporuje vývoj, který je vysoce inovativní, robustní a zcela kom-patibilní s lidmi a životním prostředím. Kdekoli působíme po celém světě, jednáme spravedlivě a bezúhonně.

AKTIVNÍ PODPORA REFURBISHMENTU

Naším cílem je účinně přispět k udržitelnému rozvoji a k ochraně zdrojů. K dosažení tohoto cíle využíváme naše klíčové schopnosti inovačního techniského řízení. Profesionální rekonstrukcí a remarketingem IT zařízení prodlužujeme jeho životnost.

Každý rok v německém Gross-Gerauu a v norském městě Skien CHG-MERIDIAN renovuje téměř 500 000 IT zařízení pro remarketing. Naši remarketingové experti prodávají renovované zařízení po celém světě a jsou tak schopni vytvářet příjmy pro naše zákazníky, které obvykle překračují obvyklé tržní ceny. Pokračujeme v rozšíření konceptu opětovného použití, abychom mohli zákazníkům nabídnout certifikaci, že jejich staré vybavení bylo znovu použito a likvidováno ekologicky a společensky prospěšným způsobem.

Spolehlivá povaha: přepnutí naší globální serverové infrastruktury na cloudovou technologii výrazně snížilo naši spotřebu elektřiny.

Opětovné využití je nejvyšší prioritou

CHG-MERIDIAN Belgie zahájila nový pilotní projekt v roce 2014 - první svého druhu na světě. Při nákupu nových IT zařízení mohou zákazníci na svých počítačích objednávat ekologický a společensky prospěšný certifikovaný proces, který také pomáhá dobré věci. Objednávky na velké letenky byly obdrženy od zákazníků, jako je poradenská firma Deloitte a belgická zdravotní pojišťovna CMA (Christelijke Mutualiteit Antwerpen).

Dvě neziskové organizace uznané Organizací spojených národů (OSN) jsou partnery projektu: Zavřete prostor, který dodává školám a vzdělávacím zařízením v rozvojových zemích vybavení, které je stále v dobrém stavu a WorldLoop, který shromažďuje vadné použité zařízení v rozvojových zemích a vyžaduje, aby byla profesionálně recyklována a následně se obnovily cenné suroviny.

VÝZNAMNÉ ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Společnost CHG-MERIDIAN se spojila se správou bezpečnostních standardů společnosti TÜV Rheinland, aby nabídla zákazníkům energeticky efektivní certifikaci datových center. V rámci auditu kontrolujeme klimatizační systémy, napájení, emise CO₂ a správu datových center a pak pomocí zjištění identifikujeme řadu akcí pro optimalizaci. Tříletý certifikační cyklus zajišťuje, že operátoři pravidelně investují do nejmodernějších technologií.

Úspěšným výsledkem je dvojité vítězství: naši zákazníci zvyšují svou účinnost a významně přispívají k ochraně životního prostředí.

UKÁZKA INICIATIVY

Jako člen iniciativy D21 aktivně přispíváme ke změně informační společnosti a společnosti založené na znalostech. Vyšší vzdělání a odborná příprava jsou klíčem k bezproblémovému přechodu. CHG-MERIDIAN podporuje praktické a interdisciplinární projekty, kampaně a dialogové formáty úzce spojené s digitálními médii. Společnost je oficiálním partnerem digitálního indexu D21 2016. Iniciativa D21, kterou podporuje německá federální vláda, sestavuje svůj index od roku 2013, aby zjistila, jak jsou "digitální" Němci - a kde existují mezery.

Naše nové sídlo společnosti ve Weingartenu stanovilo referenční hodnotu během své počáteční fáze výstavby, úspěšně spojující nízké dopady na životní prostředí a estetiku. Druhá fáze výstavby, energeticky účinná budova Passivhaus, jde dále s fotovoltaickými, geotermálními a sběrnými systémy pro dešťovou vodu.

INTEGRITA V PRAXI

Integrita je základem naší kultury a základem pro náš růst. Zdůrazňujeme respekt a důvěru - stejně jako přísné dodržování pravidel - v našich vzájemných jednáních. Očekáváme, že naši obchodní partneři a zákazníci budou dodržovat zákon a dodržovat spravedlivé postupy v oblasti hospodářské soutěže. Normy, které také dodržujeme.

Náš kodex chování je závazný pro všechny zaměstnance společnosti CHG-MERIDIAN po celém světě od roku 2013. Poskytuje pokyny pro každodenní chování, jejím cílem je předcházet zneužívání a je proto zásadní pro náš budoucí růst. Skupina řízení rizik byla také zřízena jako nové oddělení. Od té doby je odpovědný vedoucí kontrolního odboru pro shodu s odpovědností za náš systém oznamování informací, který umožňuje obchodním partnerům, zákazníkům i zaměstnancům anonymně hlásit porušování předpisů.

                         

Zaměřujeme se vždy na udržitelnost ve všem, co děláme. Tento postoj vytváří pevný základ pro náš růst a naše vztahy se zaměstnanci, zákazníky, obchodními partnery a společností.

Váš kontakt

Máte nějaké otázky ohledně odpovědnosti u společnosti CHG-MERIDIAN? Obraťte se přímo na váš osobní kontakt. Těšíme se na setkání s Vámi

Lukas Uhliarik

Regional Manager Sales Czech Republic and Slovakia

  • CHG-MERIDIAN Czech Republic s.r.o.
  • Vyskočilova 1481/4 BB Centrum - Beta Building
  • CZ-140 00 Praha 4 – Michle
  • +420 272 102252

ZJISTĚTE VÍCE!

Klepnutím na odkazy se dozvíte o dalších konkrétních oblastech našeho závazku k větší udržitelnosti a bezúhonnosti.
TECHNOLOGICKÉ A SERVISNÍ CENTRUM

Vysoce kvalitní remarketing

Dobrý pro naše zákazníky, vhodný pro životní prostředí: Náš profesionální remarketing prod-lužuje životnost IT zařízení. .

VÍCE O ODPOVĚDNOSTI 
odpovědnost

Povinný kodex chování

Vždy uplatňujeme vysoké etické a morální standardy pro naše obchodní praktiky a naše chování - pro nás to je neměnné kriterium.

VÍCE O KODEXU CHOVÁNÍ