Choose your region

Eastern Europe
Northern Europe
Australia / New Zealand
or choose our
SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC

KORPORÁTNÍ OBČANSTVÍ

ÚPLNÝ ZÁVAZEK

Naše silné místní vazby hrají klíčovou roli v úspěchu společnosti CHG-MERIDIAN. A tento úspěch sdílíme s lidmi, iniciativami, projekty a sdruženími, které jsou dobře přístupné ve formě charitativních darů a sponzorských aktivit, které otvírají nové horizonty.

PODPORA UMĚNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, SPORTU A SOCIÁLNÍ KAUZY

Závazek vůči komunitám, ve kterých působíme, je pro nás druhou přirozeností. Jako technologická společnost máme určitou vášeň pro technologii, média a digitální revoluci. CHG-MERIDIAN je například oficiálním partnerem digitálního indexu D21 2016 a členem iniciativy D21. Iniciativa, kterou podporuje německá federální vláda, sestavuje svůj index od roku 2013, aby zjistila, jak "digitální" jsou Němci - a kde existují mezery.

Podporujeme poskytovatele vzdělávání, stejně jako umělecké a komunitní iniciativy. Další prioritní oblastí je sport, kde charakteristiky jako je týmový duch, vytrvalost, odhodlání a spravedlnost odrážejí naše poslání. Jsme hlavním sponzorem hokejového týmu Ravensburg Towerstars od sezóny 2003/4 a s naší finanční podporou je běžným týmem ve druhém stupni ligy.

Projekt CARE (CHG-MERIDIAN SE ZÚČASTŇUJE JEHO REGIONÁLNÍHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) nám umožnil vytvořit platformu CSR, na jejímž základě mohou naši zaměstnanci pomáhat při utváření detailů našeho korporátního občanství. Přispívají ke konkrétním návrhům spojeným s jejich regionem a dávají je do praxe jako tým. Společnost přispívá granty a zdroji. Tímto způsobem sdílíme úspěch naší společnosti se znevýhodněnými osobami.

VYTVÁŘENÍ BUDOUCÍCH PERSPEKTIV

Otevření více příležitostí a vytváření příležitostí pro děti je jedním z našich klíčových zájmů, a proto podporujeme širokou škálu projektů a organizací, které pomáhají poskytovat lepší život dětem.

Spolupracujeme se společností Close the Gap, aby děti v Jihoafrické republice měly výhled do budoucna. Poskytujeme školám počítače, které jsou v dobrém stavu, aby mohly být použity jako učební pomůcky. Tato iniciativa je v současné době jedinečná v našem odvětví. Nabízí standardizované, ekologicky šetrné a společensky odpovědné koncepce opětovného použití IT hardwaru, které vytváří výhodnou situaci pro korporátní občanství a zájmy zákazníků.

Také podporujeme vzdělávací program Kinderhaus Wirbelwind (Child Care Center - KiWi), který provozuje Nadace pro centrum pro postižené v Horním Švábsku (KBZO). Naším cílem je ukázat, že být odlišný je ve společnosti normální.

Naše vánoční dary umožňují dětem z nízkopříjmových rodin navštěvovat národní skautský tábor pořádaný Royal Rangers, mezinárodní křesťanské skautské asociace.

Společně se čtyřmi dalšími společnostmi jsme věnovali 500.000 Eur hospicu Schussental v centru Ravensburgu, čímž jsme zajistili prvních pět let hospice, který byl vybudován v roce 2015 a získává maximálně 90% svého financování ze systémů zdravotního pojištění. Cílem je poskytovat nevyléčitelně nemocným dětem mír, odloučení a péči v posledních dnech života.

Sozialsponsoring Ravensburg, sdružení pěti místních charitativních organizací, pomáhá lidem v těžkých časech v jejich životě a je odhodlaný vytvářet soudržnější společnost. Sponzorská kampaň sdružení obdržela část našeho vánočního dárcovství.

                   


Zavázali jsme se ke spravedlivé, udržitelné a pečující společnosti a chtěli bychom přispět k vytvoření větší kreativity a otevřenosti. Proto podporujeme organizace, které dávají budoucnost lidem na okraji naší společnosti.

Váš kontakt

Máte nějaké otázky ohledně odpovědnosti u společnosti CHG-MERIDIAN? Obraťte se přímo na váš osobní kontakt. Těšíme se na setkání s Vámi

Lukas Uhliarik

Regional Manager Sales Czech Republic and Slovakia

  • CHG-MERIDIAN Czech Republic s.r.o.
  • Vyskočilova 1481/4 BB Centrum - Beta Building
  • CZ-140 00 Praha 4 – Michle
  • +420 272 102252

ZJISTIT VÍCE!

Kliknutím na odkazy se dozvíte o dalších oblastech našeho korporátního občanství a o naší společnosti.
Odpovědnost

Udržitelný rozvoj

Cílem našeho korporátního občanství je uskutečnit zlepšování udržitelnosti a zachování zdrojů a udělat něco pozitivního pro lidi a životní prostředí.

VÍCE O UDRŽITELNÉM ROZVOJI 
TECHNOLOGICKÉ A SERVISNÍ CENTRUM

TESMA®: PERFEKTNÍ SPOJENÍ DVOU SVĚTŮ

Naším hlavním cílem je snížit pracovní zatížení a podporovat Vás a Vaši společnost v každé fázi životního cyklu technologie. A to je založeno na softwaru TESMA®, který spojuje komerční a technické informace v plně integrovaném přístupu.

ROVNOU K TESMA® 
TŘI SLOVA, JEDEN SLIB

Naše hodnoty

Odbornost, nezávislost, solidnost, mezinárodní vyhlídky - své hodnoty uplatňujeme v praxi v naší každodenní práci. Naši zákazníci a zaměstnanci si tím mohou být 100% jisti.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI