Choose your region

Eastern Europe
Northern Europe
Australia / New Zealand
or choose our
SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC
TO JSME MY

PŘEJÍMÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

Vnímáme sami sebe jako součást společnosti. Hrajeme aktivní roli a seriózně zodpovídáme za budoucnost, řídíme se podle přání a očekávání našich zákazníků, našich zaměstnanců a lidí, kteří žijí v komunitách, kde působíme.

PRO LIDI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Základním principem našich jednání je poctivost. Poskytujeme naším zaměstnancům prostor pro osobní rozvoj. Vytváříme pevnou základnu, na níž lze využít ekologický potenciál.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRO SPOLEČNOST

Pro nás je velmi důležité, abychom byli dobří korporátní občané v komunitách, kde působíme. Je nám potěšením aktivně podporovat iniciativy, projekty a sdružení v naších místních komunitách. Nebo dokonce je iniciovat i sami.

KORPORÁTNÍ OBČANSTVÍ

Váš kontakt

Máte nějaké otázky ohledně odpovědnosti u společnosti CHG-MERIDIAN? Obraťte se přímo na váš osobní kontakt. Těšíme se na setkání s Vámi.

Lukas Uhliarik

Regional Manager Sales Czech Republic and Slovakia

  • CHG-MERIDIAN Czech Republic s.r.o.
  • Vyskočilova 1481/4 BB Centrum - Beta Building
  • CZ-140 00 Praha 4 – Michle
  • +420 272 102252

ZJISTIT VÍCE

Transparentnost je řídící zásada, která prochází všemi našimi obchodními oblastmi. Zjistěte, co děláme, co jsou naše firemní hodnoty a naše nejnovější zprávy.
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POSKYTNUTÍ EFEKTIVNOSTI PŘI TECHNOLOGICKÉM ŽIVOTNÍM CYKLU

Oddělení IT se často setkávají s měnícími se požadavky a novými zařízeními ve stále kratších intervalech. Díky tomu je řízení IT portfolia složitější a časově náročnější. CHG-MERIDIAN může spolupracovat s řadou oddělení, které řídí životní cyklus technologie a kontrolují náklady.

Více o naších řešeních 
TŘI SLOVA, JEDEN SLIB

EFFICIENT TECHNOLOGY MANAGEMENT®

Ať už jste velká společnost, malý nebo střední podnik nebo veřejný klient, CHG-MERIDIAN může pomoci vašemu podnikání efektivně řídit váš technologický životní cyklus. Více než 11 000 zákazníků nám důvěřuje a učinilo kroky s cílem zlepšit jejich řízení technologií.

Více o společnosti 
PŘÍBĚHY EXCELENCE

Velký Úspěch

Široká škála projektů, jeden společný jmenovatel: Naše zkušenosti a služby pomáhají našim zákazníkům být úspěšní. Problémy, kterým čelí klienti veřejného sektoru, velké společnosti a malé a střední podniky, jsou stejně rozmanité jako naše balíčky služeb na míru.

Přímo k příběhům o excelenci