Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC

Trvalá udržitelnost

Principy oběhového hospodářství (recyklace) jsou hluboce zakořeněné v naší DNA a po celá desetiletí formují obchodní model CHG-MERIDIAN.
Vidíme se také jako součást společnosti a aktivně se zapojujeme do sociálních projektů a iniciativ v regionu.

Udržitelné řízení technologií jako základní disciplína

Od lineárního ekonomického modelu, kde se výrobky vyrábějí, používají a nakonec likvidují, až po cyklický model, který se zaměřuje na opravu a opětovné použití zařízení - v CHG-MERIDIAN víme, že v dlouhodobém horizontu mohou být úspěšné pouze udržitelné obchodní modely. Proto považujeme celostní řízení životního cyklu za jednu z největších výzev naší doby a zároveň za základní disciplínu naší společnosti.

man and woman sitting on a bench in front of a bush

Principy oběhového hospodářství v našem obchodním modelu

Nedostatek zdrojů a změny klimatu jsou témata, která zaměstnávají naši společnost a nutí aktéry, aby hledali nové cesty. Transformace naší společnosti směrem k oběhovému hospodářství je výrazem dlouhodobě nezbytného přehodnocení. Pro nás v CHG-MERIDIAN není myšlení v cyklech žádným novodobým trendem, ale praxí, která se realizuje po celá desetiletí a je hluboce zakořeněna v našem obchodním modelu.

Životní cyklus

Doprovázíme naše zákazníky po celou dobu životnosti jejich technologických zařízení, od uvedení na trh, přes používání až po certifikované mazání dat, zpracování a remarketing. Pokud jsou zařízení používána vícekrát místo toho, aby byla jednotlivě pořizována a likvidována, společně snižujeme spotřebu zdrojů a zlepšujeme LCA.

city highway at night
PC being refurbished

Renovace

V našich vlastních technologických a servisních centrech se již 15 let opticky a technicky renovují použitá zařízení v souladu se zásadami zeleného IT. Máme také celosvětovou síť certifikovaných renovačních partnerů, kteří lokálně upravují zařízení podle nejvyšších standardů. Jsme hrdí na to, že jsme dosáhli renovační kvóty 95%. A zbytek? Zařízení, která již nelze použít, společně s našimi certifikovanými recyklačními partnery vracíme do materiálového cyklu profesionálním způsobem šetrným k životnímu prostředí.

ERASURE®

Certifikované mazání dat na konci doby používání je nezbytné pro následné sekundární použití z hlediska oběhového hospodářství. V důsledku toho u nás zabezpečení dat začíná výběrem zařízení a klasifikací úrovní zabezpečení. Ať už pro SSD, hybridní a flash paměť v noteboocích, tabletech, chytrých telefonech nebo dokonce v tiskárnách, kopírkách a multifunkčních zařízeních - CHG-MERIDIAN poskytuje precizní a ekonomický koncept mazání dat. Proto už ochrana dat a sekundární použití nejsou v rozporu.

people sitting down in an office with a field in the background

Remarketing

Se 40 lety zkušeností provozujeme úspěšný remarketing na mezinárodním sekundárním trhu IT. Profesionální přípravou a remarketingem prodlužujeme životnost zařízení. Kromě toho máme mezinárodní síť certifikovaných partnerů. Díky tomu jsme roce 2018 jsme dokázali navrátit na trh celkem téměř 697 000 zařízení. Každé z nich představuje přínos a šetří cenné zdroje.

carbonZER0

Vyrovnání emisí CO₂ je kromě prevence a snižování důležitým krokem, díky kterému může společnost udržitelněji vykonávat svou činnost a pozitivně přispívat k celkové ochraně klimatu. Proto nabízíme podnikům carbonZER0, klimaticky neutrální leasing jejich IT zařízení. V rámci něj jsou plně kompenzovány emise CO₂ vzniklé při výrobě, přepravě a během fáze využívání a opětovného použití IT vybavení, které je předmětem leasingu. Platba uhlíkových kompenzací probíhá prostřednictvím přímých investic do prověřených a mezinárodně uznávaných projektů na ochranu klimatu – a to zcela bez vlivu na náklady zákazníka.

HODNOTY, ZA KTERÝMI STOJÍME

Přehodnocení

Celostní model životního cyklu umožňuje dlouhodobé zamyšlení nad tradičními obchodními modely a způsoby zadávání veřejných zakázek.

Zachování

Bylo prokázáno, že opětovné zpracování použitých zařízení přispívá k ochráně přírodních zdrojů.

Obnova

Naše certifikované mazání dat eraSURE vytváří podmínky pro opětovné použití obnovením původního stavu zařízení.

Prodloužení

Se spoustou zkušeností v oblasti remarketingu prodlužujeme životnost technologických zařízení a vedeme je k udržitelnému sekundárnímu využití.

Sociální angažovanost

Naše místní kořeny jsou hlavním základem úspěchu CHG-MERIDIAN. A tento úspěch předáváme lidem, iniciativám, projektům a sdružením v našem okolí: Prostřednictvím darů a sponzorských činnosti, které otevírají nové možnosti.

Sponzoring v regionu

Zavázali jsme se k pomoci vzdělávacím institucím, kulturním a sociálním iniciativám. Další oblastí zájmu je sport, který odráží naše poslání pomocí vlastností jako týmový duch, vytrvalost, motivace a poctivost. Například jsme již od sezóny 2003/2004 hlavním sponzorem hokejového týmu „Ravensburg Towerstars“, který se díky finanční podpoře prosadil jako nejlepší tým ve druhé lize.

Iniciativa CARE

S naší iniciativou CARE - CHG-MERIDIAN PEČUJE O SVÉ REGIONÁLNÍMU PROSTŘEDÍ - jsme vytvořili platformu, na níž se naši zaměstnanci mohou aktivně zapojit do naší sociální angažovanosti a přispět k tomu, čím je a kde a jak funguje. Předkládají konkrétní návrhy s regionálním zaměřením a realizují je v týmu. Firma zase přináší finanční prostředky a zdroje. Úspěch naší firmy tedy předáváme lidem, kterým se nedaří příliš dobře.

„Převzetí společenské odpovědnosti je nedílnou součástí naší firemní kultury. Prostřednictvím naší iniciativy CARE zajišťujeme, aby dobré nápady a sociální angažovanost dorazily tam, kde by měly přinést prospěch.“
Dr. Mathias Wagner, Chairman of the Board of Management of CHG-MERIDIAN

Další informace

Proklikejte se dalšími sekcemi na téma udržitelnost a naše firma.
Otevřená komunikace

Mediální centrum (Media Center)

Transparentní a otevřená komunikační kultura CHG-MERIDIAN se odráží také v tisku a public relations (vztazích s veřejností). Při práci se zástupci médií dodržujeme komunikační kodex Německé rady pro styk s veřejností (DRPR).

Zprávy a média  
Dary a žádosti o sponzorství

Vaše žádost o dar a sponzorství adresovaný firmě CHG-MERIDIAN

Jsme přesvědčeni: Dlouhodobé a intenzivní partnerství pomáhá především způsobilým iniciativám.

Žádost o sponzorství  
Office building at night
CHG-MERIDIAN AG

Správa a řízení společnosti

Koncepce vysvětlené v Kodexu chování spojují všechny naše zaměstnance bez ohledu na to, v jaké zemi pracují. Jsou základem našeho ekonomického úspěchu a měly by nás vést i v budoucnu. Očekáváme, že naši obchodní partneři jednají a podnikají podle podobných principů.

Kodex chování  

Contact

Matthias Steybe

Head of Communications and Marketing