Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC

Dějiny

Jak to všechno začalo

V roce 1975 založil Bill Gates Microsoft, v roce 1976 založil Steve Jobs Apple a v roce 1979 založil Jürgen Gelf společnost CHG. V Oberschwabenu se tak nenápadně začala psát 40letá úspěšná historie. A stále se píše!

NOVÁ BUDOVA TIMELAPSE

CHG-MERIDIAN VYTVÁŘÍ NOVÝ PROSTOR PRO DALŠÍ RŮST

Postupujeme kupředu – od roku 1979

V roce 1979 začal programátor Jürgen Gelf obchodovat nejprve při zaměstnání s použitými velkokapacitními počítači. Jeho specializované znalosti produktů a trhu mu umožňovaly vícekrát uvádět na trh IT zařízení, která brzy začal nabízet také k pronajmutí. Leasing v Německu ještě nebyl běžný, ale rychle se stal hlavním oborem činnosti společnosti CHG Computer-Handels-Gesellschaft mbH.

Koncem 80. let minulého století se počítačová technologie začala proměňovat. Centrální velkokapacitní počítače se ve firmách nahrazovaly osobními počítači. CHG se vyrovnala s novými požadavky a doprovázela své zákazníky při reorganizaci systémů. V následujících letech společnost hojně poskytovala poradenské a servisní služby, jako plánování životního cyklu, investic a inovací, nebo seřizování a údržbu přístrojů.

Uprostřed 90. let minulého století urychlilo nepřetržitý růst společnosti CHG několik nákupů firem. Z jihoněmecké CHG se stala CHG-MERIDIAN AG s působností po celém Německu. Od přelomu tisíciletí expanduje mezinárodně. Byla založena zahraniční zastoupení ve Velké Británii a Rakousku. Rychle následovaly dceřiné společnosti v USA, Irsku, Francii, Belgii, Švýcarsku, Itálii, Španělsku a Rusku. V současné době má firma CHG-MERIDIAN zastoupení ve více než 20 zemích a od roku 2004 je aktivní také v různých oblastech technologií. Kromě IT patří do portfolia společnosti také pronajímání zdravotnické techniky a průmyslového investičního majetku, jako například výrobních linek pro karoserie vozidel.

V roce 2017 přešel Jürgen Mossakowski do dozorčí rady po více než 18 letech ve funkci předsedy představenstva. Jeho nástupcem se stal Dr. Mathias Wagner. Za předsednictví Franka Kottmanna byly propojeny všechny celosvětové prodejní činnosti. Oliver Schorer převzal nově vytvořené předsednictví pro IT a servis a Joachim Schulz zůstal nadále předsedou pro finance.

Náš název: CHG-MERIDIAN

Dne 2. března 1979 založil Jürgen Gelf společnost „CHG Computer-Handels-Gesellschaft mbH“. Už v roce 1982 změnil podnik svůj název na „CHG Computer Leasing- und Handels-Gesellschaft mbH“. A konečně v roce 1992 byla z názvu firmy odstraněna slova „Handels-Gesellschaft“ a zůstala jen společnost „CHG Computer Leasing GmbH“.

Po získání firmy FGM‑MERIDIAN ve Wiesbadenu vznikla v roce 1996 fúzí obou společností firma „CHG‑MERIDIAN Computer Leasing Gesellschaft bmH“, která se o rok později transformovala na „CHG‑MERIDIAN Deutsche Computer Leasing AG“. Od roku 2012 je firma vedená pod názvem „CHG-MERIDIAN AG“.

Hlavní kompetence: servis a technologie

V roce 1999 zavedla společnost CHG-MERIDIAN první asset management systém – který sama vyvinula. V roce 2004 z něj byl vytvořen systém TESMA® Online. TESMA® představuje systém řízení technologií a servisních služeb. CHG‑MERIDIAN a zákazníci společnosti mají na této webové platformě pro komunikaci, plánování a správu přístup ke společnému zdroji dat pro každý přístroj. Nejnovější verze systému TESMA® vyšla v roce 2016.

Od trhu s použitými zařízeními ke standardizovanému konceptu druhého použití

Původní myšlenkou společnosti CHG-MERIDIAN bylo využívání již použitých počítačů. S nárůstem počtu kusů přístrojů od 90. let minulého století byla pak tato idea stále důležitější. V roce 2000 otevřela společnost CHG-MERIDIAN vlastní zprostředkovatelské a logistické centrum v Möhrfeldenu u Frankfurtu. Zde se zpracovávají zpětné leasingy a převádějí se k dalšímu použití a uvedení na trh. V roce 2010 následovalo technologické a servisní centrum v Groß-Gerau, od roku 2013 se počítače upravují také v norském Skienu. Data se zde vymazávají v certifikovaných procesech.

Od roku 2014 poskytuje CHG‑MERIDIAN standardizovaný, ekologický a sociálně přijatelný koncept druhého použití IT hardwaru, při kterém stojí v popředí opětovné uvádění na trh.

Centrála roste

Z domácí pracovny, ve které Jürgen Gelf začínal podnikat v roce 1979, se stala reprezentativní firemní centrála. V roce 2003 se společnost CHG‑MERIDIAN přestěhovala do nové budovy ve Weingartenu u Ravensburgu. Pracuje zde přibližně 270 zaměstnanců. V květnu roku 2016 byla otevřena rozšířená stavba budovy s dalšími 250 pracovními místy.

1979 Založení

Jürgen Gelf zakládá společnost CHG Computer-Handels-Gesellschaft mbH v Bergu u Ravensburgu.

1992 Proměna technologie

CHG doprovází své zákazníky při přestavbě mainframů na decentralizované systémy.

1994 Expanzní strategie

CHG rozšiřuje svou činnost na celé Německo, a to také prostřednictvím různých nákupů. Od roku 2000 expanduje společnost mezinárodně.

2004 Nové oblasti technologií

CHG MERIDIAN vstupuje do oblastí technologií pro zdravotnickou techniku a průmyslovou výrobu.

2006 Certifikát TÜV

CHG MERIDIAN získává vůbec první certifikát TÜV v Německu na své procesy vymazávání dat.

2014 Koncept druhého použití

CHG MERIDIAN nabízí svým zákazníkům standardizovaný, ekologický a sociálně přijatelný koncept druhého použití IT hardwaru. Do popředí se dostává opětovné uvádění na trh.

2018 Globální zaměření na digitalizaci a služby

Společnost CHG MERIDIAN působí v 27 zemích po celém světě. Podporuje bezpapírové interní a externí řízení procesů prostřednictvím své koncepce „moderního pracoviště“.

Máme tradici růstu s našimi úkoly, našimi zkušenostmi a samozřejmě s našimi zákazníky. Zároveň si vždy uvědomujeme, odkud pocházíme - a kde chceme být.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

Příběh o úspěchu CHG-MERIDIAN ještě neskončil. Zjistěte si, kde a jak to bude pokračovat, přečtěte si další dosazení.
TŘI SLOVA, JEDEN SLIB

Angažovaný vůči podnikům

Aplikujeme rozsáhlé odborné znalosti a nabízíme služby na míru, činíme viditelný pokrok ve správě vašich technologií.

VÍCE O EFFICIENT TECHNOLOGY MANAGEMENT® 
SYSTÉM ŘÍZENÍ TECHNOLOGIE A SLUŽBY

Jak snížíme pracovní zátěž

V TESMA® jsou obchodní a technické informace logicky kombinovány, aby se snížilo vaše pracovní zatížení v každé fázi životního cyklu technologie.

VÍCE O TESMA®