Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: CZECH REPUBLIC

KODEX NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Od roku 2013 náš kodex chování popisuje hlavní principy naší podnikové kultury. Byla aktualizována na podzim roku 2020, abychom mohli i nadále plnit zvýšený počet etických a regulačních požadavků, které od nás dnešní společnost očekává. Kodex chování se proto bude i nadále řídit našimi rozhodnutími a pomůže nám předcházet nesprávným praktikám. Nový aktualizovaný obsah je založen na společných mezinárodních standardech a požadavcích.

Koncepce vysvětlené v kodexu chování spojují všechny naše zaměstnance bez ohledu na to, ve které zemi pracují. Jsou základem našeho hospodářského úspěchu a měly by nás i nadále řídit i v budoucnosti. Předpokládáme, že naši obchodní partneři budou jednat a podnikat podle podobných zásad.

Downloads

 • Code of Conduct - CHG-MERIDIAN - English

  pdf, 3 MB
 • Verhaltenskodex - CHG-MERIDIAN - Deutsch

  pdf, 3 MB

NÁŠ SYSTÉM OZNAMOVATELŮ

Společnost CHG-MERIDIAN očekává, že její zaměstnanci a obchodní partneři budou oznamovat veškerá porušení předpisů, o kterých se dozví. Kontaktními osobami pro tyto zprávy jsou přímí nadřízení, vyšší vedení, vedoucí kontrolního odboru (CCO) a externí veřejný ochránce práv.

Naše chování vůči sobě je charakterizováno respektem, důvěrou a tolerancí. Proto veškeré zprávy o možných porušených právech považujeme za přísně důvěrné. Předpokládáme, že náš systém oznamovatelů bude využíván zodpovědně a bezúhonně.

Zpráva nebude klasifikována jako porušení důvěry. Takové zprávy nebudou mít za následek diskriminační jednání proti zpravodajské osobě za předpokladu, že podá zprávu v dobré víře o přesnosti svých prohlášení. Oznamovatel zůstává vždy anonymní, ledaže by výslovně povolil zveřejnění buď před, nebo po oznámení.

Ombudsman CHG-MERIDIAN je vedle vedoucího kontrolního odboru (CCO) ústředním kontaktním místem a anonymním orgánem ve vztahu k CHG-MERIDIAN v systému oznamovatelů. Advokátní kancelář Walder Wyss v Basileji (CH) je k dispozici jako neutrální veřejný ochránce práv.

Dohoda o mlčenlivosti mezi společností CHG-MERIDIAN a veřejným ochráncem práv:

 • Veřejný ochránce práv zpracovává pouze informace poskytované informátory, kteří oznamují svou totožnost veřejnému ochránci práv.
 • Počáteční důvody podezření a odpovídající skutečnosti budou předány v anonymní podobě pouze CHG-MERIDIAN.
 • Veřejnému ochránci práv je výslovně zakázáno zveřejnit totožnost informátora CHG-MERIDIAN, pokud oznamovatel výslovně nepovolí zveřejnění buď před, nebo po oznámení.
 • Zpracování informací probíhá v souladu s platnými požadavky na ochranu údajů.

vaše kontakty

Kontaktujte nás!

Lukas Uhliarik

Regional Manager Sales Czech Republic and Slovakia

 • CHG-MERIDIAN Czech Republic s.r.o.
 • Vyskočilova 1481/4 BB Centrum - Beta Building
 • CZ-140 00 Praha 4 – Michle
 • +420 272 102252